ILTICA (SORULAR VE CEVAPLAR)

S: İltica başvurusu yapmak için bir avukata ihtiyacım var mı?

C: Şunu anlamak çok önemlidir; iltica talebinizle ilgili karar veren kişi ülkenize veya oradaki politik ve sosyal şartlara aşina olmayabilir. Bunun sonucu olarak, iltica talepleri, öncelikle sunulan kanıtlara olduğu kadar sizin sözel ve yazılı beyanlarınıza göre karara bağlanmaktadır. İyi organize edilmiş bir şekilde detaylı bilgiler sağlamazsanız, samimi bir şekilde ülkenizde zulüm görmekten korksanız bile, iltica talebiniz muhtemelen reddedilecektir. Bunun da ötesinde, iltica başvurularında zaman kritik öneme sahiptir. İltica talebi için konulmuş zaman sınırlamalarından dolayı, mümkün olduğu kadar erken şekilde başvurunun ve başvurunuza destek olarak bildirilecek kanıtların hazırlığına başlamak önemlidir.

S: İltica memuru tarafından iltica davam uygun bulunursa, ardından olanlar nelerdir?

C: İltica davanız iltica memuru tarafından onaylanırsa ve ABD’de bir yıl boyunca kalırsanız, kalıcı oturma izni için gerekli niteliklere sahip olursunuz.

S: Kaçak durumundayken iltica için dosya hazırlayabilir miyim?

C: Evet, sadece fiziksel olarak ABD içerisinde olmak gereklidir. Kaçak durumundaki bir kişi, eğer iltica hakkı verilirse, legal statüye geçebilir. Tek sorun, eğer iltica başvurusu reddedilirse, yabancı, sınır dışı edilme sürecine girmiş olur.

S: Legal statüdeyken iltica için dosya hazırlayabilir miyim?

C: Evet, ABD içerisinde fiziksel olarak bulunan herkes iltica için dosya hazırlayabilir. Eğer iltica hakkı verilirse, yabancı yeni bir statü kazanacaktır: mülteci. Eğer iltica talebi reddedilirse, yabancının yasal statüsü mülteci dışında her ne ise, o statüye döndürülür. DİKKAT, eğer statünüzün süresi iltica mülakatlarınız sırasında dolarsa, iltica mülakatını gerçekleştiren kişi sizin iltica hakkı almanıza karar vermedikçe, sınır dışı edilme sürecine girmiş olursunuz.


ILTICA (Sorular ve Cevaplar)

Asylum Q/A_1_TUR

S: USCIS nedir?

C: USCIS bir kısaltmadır: U.S. Citizenship and Immigration Services (ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri). Başlıca sorumluluğu ABD’deki yabancılarla ilgili konular olan ABD hükümeti birimidir. Bu sorumluluklara, birime, iltica ve sınır dışı etmenin engellenmesi (withholding of removal) konusunda yargı yetkisi verilmesi de dahildir. Mart 2003’den önce bu birim, USCIS, “Immigration and Naturalization Service” (INS) (Göçmenlik ve Vatandaşlığa Kabul Hizmetleri) olarak adlandırılmaktaydı. Kısa süreli olarak, Bureau of Citizenship and Immigration Services (BCIS) (Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Bürosu) olarak anıldı. Birim, kimi zaman da sadece “CIS” olarak anılmaktadır. Bu internet sitesinin amaçlarına uygun şekilde, birimin adını, kabul edilmiş güncel ifade olan U.S. Citizenship and Immigration Services veya USCIS olarak kullandık.

S: İltica süreci nasıl işlemektedir?

C: Bu, iltica başvurusunun olumlu şekilde mi, yoksa sınır dışı edilme sürecine karşılık olarak mı yapıldığına bağlıdır.

Olumlu şekilde hazırlanmış iltica başvurusu için; iltica başvurusu, başvuru sahibinin ikamet ettiği eyaletteki iltica davalarında yargı yetkisi olan USCIS Hizmet Merkezi’nde yapılmaktadır. NOT: Bu merkezin, eyaletteki genel göçmenlik konularıyla ilgili işlemleri yürütenle aynı olması şart değildir. Servis merkezinde dosya oluşturulduktan sonra, başvuru yerel iltica ofisine iletilir ve ofis başvuru sahibine bir iltica memuruyla mülakat ayarlar, bu da genellikle başvuru ulaştıktan sonraki 30 gün içerisinde olur. Başvuru sahibine, mülakat süresince iltica talebiyle ilgili sorular sorulur. Başvuran kişi eğer İngilizce konuşamıyorsa, bir arkadaşı, akrabası veya bir tercüman çeviri yapmak için mülakatta kendisine eşlik edebilir. Mülakat sırasında başvuru sahibi avukatını da yanında bulundurabilir. Mülakatın sonunda, genellikle başvuran kişiden belirli bir tarihte, davasıyla ilgili kararı öğrenmesi için, iltica ofisine dönmesi istenir.
Sınır dışı edilme sürecine karşı yapılan başvuru için; iltica başvurusu sınır dışı etme hükmünün verildiği göçmenlik mahkemelerine yapılır. Yargıcın iltica başvurusunu destekleyen ve karşı çıkan kanıtları dinlemesi için bir duruşma ayarlanacaktır. Gerektiğinde mahkeme tarafından bir tercüman sağlanacaktır. Hükümet için bir avukat hazır bulunacak ve sorular sorma, iltica hakkı tanınmasına karşı itirazlarda bulunma hakkına sahip olacaktır. Tüm iddia ve deliller dinlendikten sonra göçmenlik yargıcı iltica hakkının tanınıp tanınmayacağına karar verecektir.

Yeni bir gocmenlik kanunu ile ilgili Hukumet Emir Yasasinin mumkunluğu

Hispanik topluma mensup pek çok insan Barack Obama’nın 2014 seçimlerinden sonra kanuni düzenleme yapmasına şüpheyle yaklaşıyor.

Hispanik toplum son altı yılda kandırıldıklarına ve onlara yalanlar söylendiğine inanmakta; bununla birlikte, Kasım 2014 seçimlerinden sonraki siyasi haritaya göre, başkan Obama bir Göçmenlik Başkanlık Emri yayınlarsa kaybedecek çok az şeyi var veya zaten hiçbir şey kaybetmeyecek durumda. Kendisinin şu an aldığı destek nispeten düşük; Kongre’yi görmezden gelerek Cumhuriyetçileri kızdırmayı umuyor ve anayasal olarak kusurlu olabilecek bir emir yayınlıyor. Aslında, Demokrat Parti, Cumhuriyetçilerin başkanı suçlamaya çalıştıklarını iddia ederek fonlarını arttırabildi. Özellikle Cumhuriyetçiler Senato’yu kontrolleri altına alırsa, Başkan Obama “kötü” Cumhuriyetçilere karşı mazlumlara yardım etmeye çalışan başkan olarak pozisyon alabilir. Kendisi 2008 ve 2012’deki her iki başkanlık kampanyasında da bu stratejiyi başarılı bir şekilde kullandı. Bu yüzden, bizce %95 üzeri bir ihtimalle Göçmenlik Başkanlık Emri yayınlanacak ve ABD’deki yaklaşık 5 milyon yasadışı göçmene çalışma izni sağlayacaktır.

EB-5 Oturma İzni Yeşil Kart Programı. Göçmenlik Zaman Çizelgesi

Yatırım projesinin kişiye mahsus belgeleri yatırımcıya sunulur. Yatırımcı ortaklık belgeleri, emanet anlaşması belgesi ve Abonelik Anlaşması & Hisse Satış Memorandumunu içeren materyali inceler.

Yatırımcı abonelik anlaşmasını ve sınırlı ortaklık anlaşmasını imzalar, Bölgesel Merkez emanet hesabına 545,000$ yatırır.
Firmamız, Bölgesel Merkez Programı ve yatırımcı I-526 dilekçesini oluşturmak için belge toplamaya başlar.
Firmamız Göçmenlik Dilekçesi’ni (I-526) verir.
I-526 kabulüyle, Dışişleri Bakanlığı, bilgi ve vize mülakatından önce yatırımcının tamamlaması gereken formları içeren Göçmen Vizesi Başvurusu için (DS-2001 & DS-230i) talimat paketini bildirir.

ABD konsolosluğu mülakat tarihi yatırımcıya bildirilir ve yatırımcı Göçmen Vizesi Başvurusu için randevu paketini (DS-230i) teslim alır. Tıbbi muayene gereklidir.
ABD konsolosluğu kalıcı oturma izni damgasını pasaporta basar.
Başvuru sahibi ve aile kabulün ardından 180 gün içerisinde ABD’ye giriş yapar.

Firmamız 10 yıllık yeşil kart için vize üzerindeki I-829 (ABD’ye girişten 21-24 ay sonra) şartlarının kaldırılmasına yönelik dosya hazırlar.

ABD vatandaşlığı opsiyoneldir (ABD’ye girişten 60 ay sonra)

EB-5 Oturma İzni Yeşil Kart Programı. Bölgesel Merkez EB-5 Programının Avantajları

EB-5 yatırımcılarının önceleri gerek duyulan 1 milyon dolar yerine sadece 500,000$ yatırım yapmaları gerekmektedir.

EB-5 yeşil kart sahipleri ABD’de herhangi bir yerde çalışabilir, okula gidebilir veya emekli olabilirler veya bir süreliğine ABD dışında yaşıyor olabilirler;

Hızlı göçmen (EB-5 yeşil kart) statüsü, başka bir ifadeyle başvuru sahibi parasını emanete koyduktan sonra 6 ay – 1 yıllık süre içerisinde ABD’ye giriş yapabilir.

EB-5 Oturma İzni Yeşil Kart Programı. Tedbirler

Firmamız sadece, müvekkillerimize sermayelerini, fonları I-526 BAŞVURUSU ONAYLANDIĞINDA transfer eden bir Emanet Hesabına koyma imkanı sağlayan bir Bölgesel Merkez ile çalışmaktadır; bu da müvekkillerimize konsoloslukta 2 yıllık şartlı oturma izni alma imkanı tanımaktadır. Eğer başvuru US CIS tarafından reddedilirse, emanet hesabındaki para yatırımcıya iade edilmektedir. İki yıllık şartlı oturma izni, yatırımın EB-5 gerekliliklerini karşılaması halinde 2 yılın sonunda kalıcı hale gelmektedir. Yatırım 5-6 yıllık bir süre boyunca tutulduğundan, tam kalıcı oturma izni kartı için yapılan belgeleme US CIS tarafından önceden kabul edilmiş olan orijinal dosya ile benzerdir.

EB-5 Oturma İzni Yeşil Kart Programı. Sermaye Yatırımı ile Sürekli Oturma Izni Elde Etme

Firmamız pek çok ülkeyi ziyaret etmekte ve “ABD’de yaşam ve yatırım” konulu, müvekkillerimizi ve çeşitli iş örgütlerini, “EB-5 programı aracılığı ile sürekli oturma izni alma süreci” konusunda eğiten konferanslar vermektedir.

EB-5 programına yapılacak bir yatırım, başvuran kişiye, onun eşine ve 21 yaş altı evlenmemiş tüm çocuklarına yeşil kart sağlamaktadır. Müvekkillerimizin bir kısmı EB-5 programına ABD’de üniversiteye giden çocukları için başvurmaktadır. Bu şekilde o kişinin çocuğu yerel öğrencilerle aynı ücreti ödemekte ve karışık vize düzenlemeleri için işverenlerle zaman kaybetmeden, oturma izni olan biri olarak ABD’de çalışma deneyimi kazanabilmektedir. Üniversitedeki dört yılın ardından, kişinin çocuğu ABD vatandaşlığı başvurusunda bulunabilmektedir.

US CIS potansiyel göçmenlere EB-5 programı içerisinde “Bölgesel Merkez Programı” isimli bir opsiyon sunmuştur. Yeni EB-5 düzenlemesinde yatırımcı, önceden var olan, ABD hükümeti tarafından önceden onaylanmış bir fona, yönetim şirketine veya işe sermaye yatırabilmektedir. Bu U.S.CIS onaylı bölgesel merkezler tipik olarak yatırımcının sadece $500,000 vermesine olanak tanıyan ve karşılığında küçük bir sahiplik faizi (ownership interest) almasını sağlayan iş geliştirme projeleridir (lütfen pek çok Bölgesel Merkez’in minimum 45,000$ standart yönetim ücreti aldığını göz önünde bulundurun). Yatırımın kaynağı yatırımcının kendi fonları, borç veya bir arkadaşın, iş ortağının veya aile üyesinin hibesi olabilir.

Basitçe ifade edersek, bu Bölgesel Merkez Yatırımları bir yabancının (ve ailesinin) kalıcı oturma izni alması için gerekli olan tüm gereklilikleri özel olarak karşılayacak şekilde oluşturulmuştur. Birkaç bölgesel merkez genel olarak düşük risklidir ve sermayesine göre düşük yıllık paylar vermektedir ve de yatırılan 500,000$ kontrata göre 5-6 yıllık bir periyodda yatırımcıya dönmektedir.


EB-5 Oturma İzni Yeşil Kart Programı

Andrew P. Johnson, Esq. otuzdan fazla Birleşmiş Milletler temsilcisine EB-5 Programıyla ilgili olarak bir konuşma yaptı. Dünyanın her yerinde müvekkillerimizi EB-5 oturma izni vizesi konusunda temsil ettik. Yatırım konusunda pek çok koşul olduğundan, firmamız müvekkillerimizin EB-5 yeşil kart başvurusu yapmalarından önce çok titiz davranmakta. Her müvekkilimizin durumunu EB-5 sürekli oturma izni vize programına başvurmalarına izin vermeden önce analiz etmekteyiz.

Kıdemli ortağımız Andrew P. Johnson, 1999 yılında göçmenlik hukuku alanında faaliyet göstermekte olan hukuk bürosunu kurmadan önce devlette savcı olarak görev yapmıştır. Kendisi göçmenlik ve uluslar arası konularda pek çok makale yazmış ve bu makaleler Amerikan Barolar Birliği ve Amerikan Göçmenlik Hukuku Avukatları Birliği tarafından yayınlanmıştır. Andrew P. Johnson ABD Yüce Mahkemesi’ne kabul edilmiş ve New York Times gazetesinde öne çıkartılmış, CBS televizyonuna röportaj vermiştir ve New York Daily News’de kendisinden alıntılar yapılmıştır. Birleşmiş Milletler temsilcilerine yaptığı konuşmanın yanı sıra, Andrew P. Johnson ABD büyükelçilerine EB-5 yatırımcı vizesinin detayları hakkında bir konuşma yapması için Washington D.C.’ye davet edilmiştir.

Andrew P Johnson’ın Hukuk Bürosu diplomatları, kar amacı gütmeyen kuruluşları, girişimcileri, aileleri ve bireyleri temsil etmektedir. New York’ta bulunan göçmenlik hukuku avukatlarımız tüm ülkede binlerce dava açmış ve müvekkillerimizi temsil etmiştir. New York’taki göçmenlik hukuku avukatlarımız ve çalışanlarımız ondan fazla faklı dili konuşabilmektedir. İşle ilişkili tüm vize çeşitleri ve sürekli oturma izni başvurularıyla ilgilenmekteyiz.

Başkan Obama’nın Göçmenlik Başkanlık Emri, Final Sınırdışı Edilme Emri olan insanları da kapsayacak mı?

Öncelikle, Başkan Obama’nın Aralık 2014’de ortaya çık acağını düşündüğümüz emrini yayınlaması gerekiyor. Bu emrin, ortaya çıkmasından sonra, ülkede yasa dışı şekilde bulunan en az 5 milyon yabancıyı etkilemesi bekleniyor. Çoğunluğun inancı, bu 5 milyon yabancının en azından çalışmalarına imkan tanıyacak, fakat ABD dışına seyahat etmelerine izin vermeyecek çalışma izni kartını elde edeceği yönünde.
Haklarında sınır dışı edilme emri yayınlanmış insanların da başkanlık emrinde kapsanacağına inanmamızın iki nedeni bulunmakta. Öncelikle, Başkan’ın sadece ertelenmiş etki dilini kullanabileceğine inanıyoruz, bu da ABD içerisinde yasadışı olarak bulunan yabancılara sadece çalışma izni sağlıyor. Gecikmiş Etki son 25 yılda hakkında sınır dışı edilme emri çıkmış insanlar için kullanıldı, bu yüzden başkanın gecikmiş etkiyi, geçmişte kullanıldığı gibi, haklarında sınır dışı edilme kararı olan insanları kapsayacak şekilde kullanacağına inanıyoruz.
İkinci olarak, bize göre Göçmenlik Başkanlık Emri 2011’de yayınlanan Dream Act Başkanlık Emri (Development, Relief, And Education for Alien Minors/ Yabancı Azınlıklar için Gelişim, Rahatlama ve Eğitim Yasası) ile aynı temele sahip olacak. Bu emirde ABD’ye 16 yaşından önce girmiş çocuklar ve sınır dışı edilmiş olanlar çalışma izni alabiliyorlardı. Bu yüzden, haklarında final sınır dışı edilme emri olan yabancılar yeni Göçmenlik Başkanlık Emri’nde kapsanacak ve onlara çalışma izni kartı çıkartılacaktır.

Başkan Obama Tarafından Yayınlanacak Olası Yeni Bir Başkanlık Emri İçin Gereken Belgeler

Eğer Başkan Obama Aralık 2014’te Göçmenlik için Başkanlık Emri yayınlarsa, USCIS(U.S. Citizenship & Immigration Services/ Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri) vatandaş olmayan kişiden, yeni Göçmenlik Başkanlık Emri’ne uygun olduğunu kanıtlaması için birtakım belgeler talep edecek. Gereken belgelerin Dream Act (Development, Relief, And Education for Alien Minors/ Yabancı Azınlıklar için Gelişim, Rahatlama ve Eğitim Yasası) ile benzer olacağına inanıyoruz. Dream Act’de başvuru sahiplerinin 2009 yılı veya daha öncesinden beri ABD’de olduklarını kanıtlamaları gerekiyordu. Aynı zamanda ülkeye giriş ispatı, vergi beyannamesi, okul karneleri, çocukların sağlık kayıtları veya ABD doğmuş çocuklarının doğum sertifikaları gibi destekleyici belgeler sunmaları gerekliydi. Amerikan hükümeti şu anda bu belgelerin hepsini talep etmiyor; bunlar sadece Dream Act üzerinden çalışma izni başvurusunda bulunabilmeleri için, insanlardan istenen belgelere örnekler. Eğer Başkan Obama yeni Göçmenlik Başkanlık Emri’ni yayınlarsa benzer belgelerin talep edileceğine inanıyoruz. Ek olarak, Dream Act başvuru ücreti 465 dolardı ve bize göre yeni Göçmenlik Başkanlık Emri de çalışma izni için benzer miktarda ödeme talep edecek.