Ülkenizdeki Şartlarla İlgili Bağımsız Bilgilere Yer Verilmesi

İltica Memurları ülkenizde insan haklarının durumu ve dahil olduğunuz herhangi özel bir olayla ilgili arka plan bilgilerini son derece işe yarar bulmaktadır. Bu bilgiler, bağımsız kaynakların ülkenizde olan bitenle ilgili belirttikleri ile sizin hikayenizin tutarlı olduğunu kanıtlamada yardımcı olacaktır.

Gazetelerden makaleler, kitaplar veya insan hakları ile ilgili raporları ülkenizdeki durumu ve size geçmişte neler olduğunu anlatmada yardımcı olmaları için bildirebilirsiniz. Ülke şartlarıyla ilgili bilgileri aşağıdaki sitelerden edinebilirsiniz:

 • Department of State Country condition ( ABD Dışişleri Bakanlığı)
 • Human Rights First

o Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (Insan Hakları İçin Birleşmiş Milletler Yüksek Müdürlüğü Ofisi)

§ United for Human Rights

o World Organization Against Torture (İşkence Karşıtı Dünya Örgütü)

Neden İltica Talebinde Bulunuyorsunuz?

I-589’un B bölümünde, neden iltica talebinde bulunduğunuza dair önemli bir soruya yanıt vermeniz gerekecektir. Size ve ailenize geçmişte neler olduğu ve ülkenize dönmekten korkmanıza sebep verdiğini, neden sizin (veya ailenizin) zarar gördüğünü ve ülkenize döndüğünüz takdirde nelerin başınıza geleceğini açıklayan bilgilere yanıtınızda yer vermelisiniz.

Amaca uygun olayları ve tarihleri belirtmeniz ve de hatırlayabildiğiniz kadar çok detaya yer vermeniz gerekmekte. Basit şekilde, genel ifadeler yazmayın. Belirli bir tarihi hatırlayamıyorsanız, tahminde bulunduğunuzu belirtmeniz gerektiğini tekrar ediyoruz.

Başvurunuza yazılı bir bildiri eklemek iyi bir fikirdir (aşağıda açıklanmıştır). Bu şekilde, B bölümündeki sorulara kısa cevaplar verip “Ekteki bildiriyi inceleyiniz” şeklinde bir not düşebilirsiniz.

İltica Başvurusu Nasıl Hazırlanmalıdır (Form I-589)?

Form I-589’yi hazırlamadan önce, Form I-589 için sunulan USCIS talimatlarını dikkatli bir şekilde okuduğunuzdan emin olun. Formdaki tek bir soruya cevap verirken bile yetersiz kalırsanız, USCIS’in tüm başvuruyu tekrar gözden geçirilmesi ve yeniden bildirilmesi için size geri göndereceğinin farkında olmalısınız. Bu nedenle, eğer bir cevabınız yoksa veya bir soru sizin durumunuza uygun değilse, bu soru için ayrılmış cevap alanına basitçe “N/A” (“uygun değil”) yazın. Hiçbir alanı boş bırakmadığınızdan emin olun.

Form I-589 üzerindeki soruları cevaplarken, ırkınız, ulusunuz, etnik kökeniniz, dininiz, kabile ve aşiret üyeliğiniz veya politik ilişkileriniz hakkında, özellikle de bu özelliklerden herhangi biri nedeniyle zarar gördüğünüz veya tehdit edildiğiniz için başvuruyorsanız, yeterli bilgi sağladığınızdan emin olun.

Tüm biyolojik ve evlat edinilmiş çocuklarınızı listelemeye dikkat edin. Ebeveyniyle evli olmasanız (hiç evlenmediyseniz) bile söz konusu çocukları dahil edin. Çocuklarınız evli bile olsalar ya da 21 yaşında veya daha büyükseler dahi ekleyin. (Evli çocuklar ve 21 yaş ve üzerindekiler başvurunuz kabul edildiğinde otomatik olarak iltica hakkı kazanmasalar da, oturma izni veya vatandaşlık aldığınızda onların yasal statüleri için başvuru yapabilirsiniz. Bu kişilerin bildiriminde şu an meydana gelecek bir yetersizlik, onlar için daha sonra yapılacak taleplerde sorunlara yol açabilir. )

Kesin tarihleri hatırlayamıyorsanız, doğru şekilde hatırlayabildiğiniz takdirde ay ve yılı belirtmeyi deneyin. Eğer bir tarihi tahmini olarak belirtiyorsanız, tarihin bir tahmin olduğunu not düşerek (“est.”) belirtin.

İltica başvurusu dosyası nasıl hazırlanır?

İltica başvuru dosyası hazırlamakla ilgili basamakları detaylı şekilde açıklamaya başlamadan önce, en iyi seçeneğin dosyayı deneyimli bir göçmenlik avukatıyla hazırlamak olduğunu vurgulamak istiyoruz. 2000’den fazla iltica davasını takip etmiş bulunmaktayız ve avukata danışılmadan hazırlanmış bir iltica vakası üzerinde çalıştığımız zamanlarda, iltica bildirimlerinde kritik hatalar ve tutarsızlıklar olduğunu görüyoruz. Her ne kadar müvekkillerimizin ifadelerindeki hataları düzeltmek için elimizden gelenin en iyisini yapsak da; bu hatalar savcı tarafından sıklıkla olumsuzluklar olarak sunulmakta ve iltica vakasına zarar vermektedir.

Ne yazık ki, iltica bildirimleri ve belgeleri bir kez hükümete teslim edildiğinde, göçmenlik yargıcına açıklanması gereken tutarsızlıkları düzeltmek son derece zor olmaktadır.

Eğer ABD sınırları içerisinde bulunuyorsanız ve gözaltına alınmadıysanız, bununla birlikte iltica başvurusu yapmakla ilgileniyorsanız, süreç aşlağıdaki gibi işlemektedir:.

İlk olarak, Form I-589’yi , “İltica ve Sınırdışı Edilmenin Engellenmesi için Başvuru (Application for Asylum and Withholding of Removal)”, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’ne [U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS)] hazırlayıp teslim etmeniz gerekmekte. Form I-589 şu çözüm türlerinin hepsi için, başvururken teslim etmeniz gereken tek formdur: iltica, sınır dışı edilmenin engellenmesi ve İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Antlaşması (United Nations Convention Against Torture) altında korumaya alınma. I-589 teslimi için bir ücret bulunmamaktadır.

İltica başvurunuzda sağladığınız bilgiler gizli tutulacaktır. Bu bilgilere sadece ABD yönetiminin erişimi olacaktır.

Bir son başvuru tarihi bulunmaktadır: USCIS sizin ABD’ye son girişinizi izleyen bir yıl içerisinde başvurunuzu teslim almalıdır. Bunun dışında, eğer ABD içerisinde kaldığınız sürede ve başvurunuzu teslim ettiğiniz anda yasal göçmenlik statünüzü koruduysanız (örneğin, geçerli bir vizeniz varsa), ABD’ye son girişinizin ardından bir yıldan fazla süre de geçmiş olsa, başvurunuzu herhangi bir zamanda teslim edebilirsiniz.

Son başvuru tarihini kaçırdıysanız, deneyimli bir göçmenlik avukatıyla görüşün: Değişen şartlar veya “sıra dışı durumlar”ın dosya tesliminde gecikmelere neden olduğu vakalarda nadir istisnalar uygulanabilmektedir.

Sıra Dışı veya Değişen durumun ardından “Makul Süre” içerisinden başvurunuzu teslim etmelisiniz:

Eğer sizin için başvuru süresine istisna yaratacak bir durumun söz konusu olduğunu iddia ediyorsanız, aynı zamanda bu sıra dışı/değişen durum ortaya çıktıktan sonra makul bir süre içerisinde başvurunuzu yaptığınızı da kanıtlamanız gerekmektedir.

Neyin “makul” olduğu vakanıza özel her bir olayın kombinasyonuna bağlıdır. İltica memurları ve göçmenlik yargıçları makul bir insanın sizin eşsiz durumunuzda ne yapacağına bakmaktadır. Başvurunuzda gecikmeye neden olan özel olaylara ek olarak, görevlilerin göz önünde tutacağı diğer ilişkili etkenler aşağıdakileri içermektedir:

 • Değişen durumların farkına ilk kez varmanızdaki gecikmeler
 • Eğitim geçmişiniz ve dil yeterliliğiniz
 • Yasal yardım almanın ne kadar sürdüğü ve
 • Gördüğünüz zulmün mevcut fiziksel ve duygusal herhangi bir etkisi.

Tipik olarak, birkaç aylık bir gecikme “makul” olabilmektedir; fakat altı aylık bir gecikme genellikle makul değildir. Bu nedenle değişen veya sıra dışı durumun ortaya çıkışının ardından mümkün olduğunca çabuk bir şekilde başvurunuzu yapmaya çalışın. “Makul” bir süre içerisinde dosyanızı teslim ettiğinize dair detaylı ve güven veren kanıtlar sağlamanız gerekecektir.

İltica için iyi bir iddia hazırladığınızı belirlemek karmaşık bir iştir. İltica ve mülteci yasaları üzerine uzmanlaşmış bir avukatla görüşmek iyi bir fikir olacaktır.

“Sıradışı Şartlar” İstisnası Uygunluğu’nun kanıtlanması:

Bu istisna için, hayatınızdaki olayların (ABD’ye girişiniz öncesi veya sonrası), bir yıllık dosya teslimi süresi içerisinde teslim yapamamanızla doğrudan bağlantılı olduğunu ve sıra dışı durumunuzun sizi etkilemeyi bırakmasının ardından makul bir sürede başvuru yaptığınızı göstermelisiniz. Aynı zamanda bu sıra dışı durumu kasten yaratmadığınızı da kanıtlamalısınız (sizin herhangi bir davranışınız veya yapmadığınız davranış nedeniyle).

Aşağıda vakanızdaki olayların toplamına bağlı şekilde nelerin “sıra dışı durum” olarak kabul edilebileceğine dair birkaç örnek bulunmaktadır:

 • Bir yıllık dosya teslim süresinin en azından bir kısmında ciddi bir psikiyatrik veya tıbbi rahatsızlık yaşadınız ( bu durum post travmatik stres bozukluğu (PTSB) gibi sizin gördüğünüz zulmün sonucu olabilir—fakat zulümle ilişkili olma zorunluluğu yoktur), hamile kaldınız, eşiniz hamile kaldı.
 • Yakın akrabalarınızdan biri veya yasal vasiniz hayatını kaybetti veya ciddi şekilde hastalandı
 • Bir yıllık dosya teslimi süresinde hukuken engelliydiniz (küçük çaplı veya mental bir rahatsızlık)
 • Diğer kişisel etkenler o kadar uç düzeylerdeydi ki, sizin işlevselliğinizi bozdu ve dosyayı zamanında teslim etmenizi engelledi (örneğin, bir göçmen topluluğu içerisinde aşırı bir izolasyona maruz kaldınız, aileniz iltica başvurusu yapmanıza ciddi şekilde karşıydı veya derin kültürel veya dilsel engeller mevcuttu)
 • Avukatınızın etkisiz desteği dosya tesliminizdeki gecikmeyle doğrudan ilişkili ( avukatınızla olan anlaşmanızı açıklayan yeminli bir ifade yazmanız; avukatınıza onu etkisiz destekle suçlayacağınıza dair bilgi vermeniz ve geçmişte disiplin kurullarına avukata karşı resmi bir şikâyette bulunup bulunmadığınızı açıklamanız gerekmektedir)
 • Bir yıllık sürecin en azından bir kısmında ülkede yasal statüde bulundunuz veya
 • Başvurunuz bir yıllık sürede teslim edildi fakat düzeltilmek üzere geri çevrildi ve siz dosyanızı tekrar hazırlayıp varışınızdan sonraki bir yılı aşan bir sürede teslim ettiniz.

Hayatınızdaki diğer olaylar da bu istisnanın amaçları doğrultusunda “sıra dışı durum” olarak kabul edilebilir. Aklınızdaki sorular için lütfen bir avukata danışın.

“Değişmiş Şartlar” İstisnası Uygunluğu’nun kanıtlanması:

Başarılı şekilde “değişmiş şartlar” istisnası talep etmek için, değişen bir şartın ( sizin hayatınızda veya ABD ya da ülkenizdeki şartlarda) sizin ilticaya uygunluğunuzla alakalı olduğunu ve sizin bu şartı /durumu öğrenmenizin veya bu şart/durumun ortaya çıkışının ardından makul bir süre içerisinde başvuru yaptığınızı göstermeniz gerekir. İltica memuru veya göçmenlik yargıcı, durumu öğrenmenizle ilgili herhangi bir gecikmeyi göz önünde tutacaktır.

Nelerin “değişmiş şart/durum” olarak nitelenebileceğine dair birkaç örnek aşağıda mevcuttur. Bununla birlikte; her biri, normal olarak başvuru sahibinin vakasına özgü son derece kişisel durumlardır:

 • ABD’ye girdiğinizde ülkenize dönme korkunuz bulunmuyordu, fakat şu an korkmaktasınız; çünkü (1) sizin gibi insanlar, siz ülkenizi terk ettiğiniz sırada, zulüm görmüyor olsa da şu an zulüm görmekteler (örneğin; sizin ırkınıza, kabile üyeliğinize veya uğraşlarınıza karşı bir duruşu olan yeni hükümet yönetime gelmiş) veya (2) siz ülkenizi terk ettikten sonra politik veya dini aktivitelere dahil oldunuz ve de bu ilgi sizi zulüm görme riskine soktu.

Örneğin, Christian ABD’de bulunduğu sırada politik görüşlerini, dini inançlarını değiştirdiyse, ülkesinde iç savaş çıktıysa ya da ülkesinde bir yönetim değişikliği olduysa iltica talebinde bulunabilir.

 • ABD iltica yasaları değişti ve daha önce iltica için uygun olmasanız da şu an iltica hakkı talep edebilir hale geldiniz veya
 • Birincil iltica başvurusu sahibiyle olan bağınız sona erdi (eş veya ebeveyn), bu nedenle de kendi başvurunuzu yapmanız gerekiyor.

Bu kapsamlı bir liste değildir. Bunların dışındaki olaylar da istisna amacı için değişmiş durum/koşul olarak kabul edilebilmektedir. Kişisel bir analiz yapılması için lütfen bir avukata danışın.

Dosyanızı Vaktinde Teslim Ettiğinizin Belgelenmesi

Olumlu şartlarda veya savunmada başvuru yaparken; iltica şartlarını sağlayan bir sığınmacı olduğunuzu göstermenize ek olarak, aşağıdakilerden birine dair kanıt göstermeniz gerekmektedir:

 • Bir yıllık sürenin bitişinden önce dosya teslimi yaptığınızı ya da
 • Dosya son teslim tarihine istisna oluşturacak bir durumda olduğunuzu.

Bu nedenle, iltica başvurunuza aşağıdakileri de dâhil etmelisiniz:

(1) ABD’ye son girişinizin, iltica hakkı için dosya teslimi yaptığınız tarihten hemen bir yıl önceki periyot içerisinde olduğuna dair açık ve ikna edici kanıt veya

(2) dosya teslimi yaptığınız tarihten hemen bir yıl önceki dönem içerisinde ABD dışında bulunduğunuza dair açık ve ikna edici kanıt veya

(3) ilticaya uygunluğunuzla alakalı “durum değişikliği” yaşadığınıza dair ve durum değişikliğinin ortaya çıkışının ardından makul bir süre içerisinde başvuru yaptığınıza dair tatmin edici kanıt veya

(4) dosya tesliminizin gecikmesiyle doğrudan ilişkili “sıra dışı şartlar” deneyimlediğinize dair ve bu şartlar göz önünde bulundurulduğunda makul bir süre içerisinde dosya teslimi yaptığınıza dair tatmin edici kanıt.

Ülkeye varışınızı izleyen bir yıl içerisinde başvuru yaptığınızı veya sizin için geçerli bir istisnanın söz konusu olduğunu göstermek için kullanabileceğiniz olası kanıt şekilleri aşağıdakileri içermektedir:

 • Sizin beyanınız (güvenilir bulunmuşsanız, tek başına yeterli olabilir)
 • Belgeler (pasaporta basılmış damga, biniş kartları, kira kontratları ve makbuzlar) ve
 • Tanık ifadeleri.

İltica vakaları için “açık ve ikna edici”nin anlamı, sunduğunuz kanıtın, iddianızın doğruluğuna dair kesin bir kanı yaratacak olmasıdır. ABD’ye son girişinizi izleyen bir yıl içerisinde yüksek olasılıkla başvurunuzun yapıldığını göstermek zorundasınız. “Tatmin edici” kanıt ise bir iltica memurunu veya göçmenlik yargıcını, size bir istisna uygulanması gerektiğine ikna etmek için kullandığınız kanıtın, güven verici olması anlamına gelmektedir.

Bir yıllık dosya teslim süresi sonlanımını kaçırdıysanız, tanınmış bir avukatla görüşün. Dosya teslimi süresine istisna bulmak zorlu olabilmektedir. Sizin için bir istisnanın söz konusu olduğunu kanıtlayabilirliğiniz, vakanıza özgü olaylara bağlıdır. İltica memuru veya göçmenlik yargıcı sizin sunacağınız tüm olayları inceleyecektir. Bir başvuru sahibi için istisna oluşturan olayın (değişen veya sıra dışı bir durum/ şart) bir diğeri için istisna teşkil etme garantisi yoktur. Sizin yükümlülüğünüz; istisna özelliği kazanmak için şansınızı yükseltecek detaylı, tutarlı ve güven veren bilgiler sunmaktır.

Aşağıda bir yıllık dosya teslim süresi sonlanımına istisna iki duruma genel bir bakış bulunmaktadır.

İltica için bir yıllık dosya teslim süresi bitişini kaçırdınız mı?

İltica başvuru dosyası bir yabancının ABD’ye en son girişinin ardından bir sene içerisinde teslim edilmelidir. Değişen veya sıra dışı durumlar nedeniyle garanti altına alınmadıkça, söz konusu bir yıllık süreç, uygun ABD yönetimi ofisinde yaptığınız başvurunuzun kabulünden 364 gün geriye sayılarak belirlenir.

Bununla birlikte, başvuru yapan kişinin ülkeye girişinden sonraki bir yıl içerisinde neden dosya hazırlamadığını açıklamak için birçok yol mevcuttur. Kişi eğer öğrenci vizesi, çalışma vizesi veya bir J-bir vizesi gibi yasal durumda bulunuyorsa, statüsünü kaybetmesinden sonraki makul bir süre içerisinde dosya hazırlaması halinde, söz konusu bir yıl kuralı uygulanmaz.

Örneğin, bir kişi ABD’de üç yıllığına F-bir statüsündeyse ve okula gitmeyi bırakıp makul bir süre içerisinde dosya hazırlarsa, bir yıl kuralı uygulanmaz.

ABD’de geçen bir yılın ardından teslim edilen dosya için açıklama:

ABD’ye son girişinizin ardından bir yıl içerisinde iltica başvurusu yapmanız beklenir. Eğer ABD’ye göçmen vizesi kullanarak girmediyseniz; bir yıllık periyot, geçerli vize statünüzün dolmasından sonra sayılmaya başlar.

Eğer olumlu şartlar altında başvuruyorsanız, ABD vatandaşlığı ve Göçmenlik Hizmetleri (“USCIS”) sizin başvurunuzu ABD’ye girişinizin birinci yıl dönümünden bir gün önce almalıdır. Örneğin, ABD’ye son girişiniz 1 Ağustos 2010’da ise dosyanızı 1 Ağustos 2011’de veya öncesinde teslim etmelisiniz.

Bununla birlikte, eğer ABD’ye bir vize veya herhangi bir kalış izni ile girdiyseniz ve statünüzün süresi dolana kadar beklediyseniz, sizin için bir istisna uygulanabilir. Özellikle de bunları yapabileceğinizin farkında değilseniz. Bu durum normalde “sıra dışı şartlar” istisnası kapsamında olacaktır. Yine de, vize sürenizin geçmesinin ardından, makul bir süre içerisinde iltica başvurunuzu yaptığınızdan emin olmalısınız.

Eğer vaktinde dosyanızı verdiğinizi veya sizin için bir istisna olduğunu kanıtlayamazsanız, vakanızla ilgilenen iltica memuru başvurunuzu bir göçmenlik yargıcına iletecektir.

Eğer iltica hakkı başvurunuzu savunma olarak yapıyorsanız (başka bir deyişle, sınır dışı edilme sürecindeyseniz), aynı şekilde, son girişinizin ardından bir yıl içerisinde başvurunuzu yapmalısınız (veya sıra dışı şartlar istinasından yararlanmak için başarılı şekilde iddianızı sunabilirseniz, vize sürenizin dolmasının ardından da başvurunuzu yapabilirsiniz). Bunların yanı sıra, başvurunuzu USCIS’e göndermek yerine göçmenlik yargıcına bildirmeniz gerekmektedir.

ABD’ye gelmeden önce başka bir ülkeye yerleşmiş olmanız, iltica hakkı almanızı hukuken engelliyor mu?

Eğer ABD’ye gelmeden önce başka bir ülkede “kesin olarak yerleşmiş” iseniz, iltica hakkı almanız da engellenecektir. Bu durum sizin aşağıdaki imkânlara sahip olduğunuzu göstermektedir:

 • Başka bir ülkenin, kalıcı oturma izni veya vatandaşlık hakkı sunması
 • Yapılmış kalıcı konaklama düzenlemeleri ve benimsenen ülkeye ve bu ülkeden dışarıya seyahat edebilme veya
 • Benimsenen ülkede eğitim, istihdam edilme veya profesyonel ya da iş ile ilgili bağlantılar sayesinde elde edilen ekonomik bağımsızlık.