H-1B Uzman İşçi Vizesi için gereklilikler nelerdir?

H-1B vizesi Birleşik Devletlerdeki yabancı uyruklu uzman işçileri işe almakla ilgilenen şirketlerce desteklenen oldukça revaçtaki bir vizedir. Şu anda, meclis tarafından Birleşik Devletler işçilerini ve maaş istikrarını korumak amacıyla 65 bin ile limitlenmiş durumdadır.

H-1B için öncelikli gereklilikler şunlardır:

  • Bir Birleşik Devletler işvereni bir meslekteki uzmana iş teklif etmiş olmalıdır.
  • Bir meslekte uzman olarak değerlendirilebilmek için en azından üniversite mezunu olunmalı ve endüstrideki en azından üniversite mezunu olmayı gerektiren yaygın bir pozisyon olmalıdır.
  • Yabancı uyruklu uzman, önerilen meslekle benzer veya aynı dalda üniversite veya üzeri dereceye sahip olmalı ya da eşdeğer tecrübeye sahip olmalı ya da eğitim ve tecrübe kombinasyonuna sahip olmalıdır. Eşdeğerlik için 3 yıllık iş tecrübesi 1 senelik üniversite eğitimine denk görülmektedir.
  • Birleşik Devletler işvereni H-1B vize sahibine, Birleşik Devletlerde aynı işi yapan çalışanlara verilen ortalama ücretle belirlenmiş olan yürürlükteki ücreti ödemekle yükümlüdür.

H-1B vizesi genellikle 3 yıllık süre için onaylanır ve 3 sene için yenilenebilir; ancak yabancı uyruklu işçi ana vatanında 1 yıl kalmaksızın Birleşik Devletlerde H-1B vizesini azami 6 yıl süreyle alabilir.

H-1B vizesiyle ilişkin diğer bilgiler:

  • 65 binlik kotanın, 5.400′ü Singapur vatandaşları, 1.400′ü Şili vatandaşları için belirlenmiştir.
  • H-1B vizesine, kâr amacı gütmeyen devlete ait veya özel bir kolej ya da üniversite, kâr amacı gütmeyen bir araştırma organizasyonu, hükumete ait bir araştırma organizasyonu işverenlerince başvuruluyorsa kotadan muaf tutulur.
  • 6 yılın üzerinde H-1B vize uzatması, kalıcı oturum için başvurulması halinde (1 yıllık uzatma hakkına sahiptir), ya da I-140 dilekçesiyle kalıcı oturum için onaylanmış olanlar (3 yıllı uzatma hakkına sahiptir) mümkündür.

Not: H-1B çalışanı vize yenilemesi ile ilgili herhangi endişe etmeksizin kalıcı oturum için dilekçe verip kalıcı oturum için göçmen olarak başvurabilir.

O-1 Olağanüstü Yetenek Vizesi için gereklilikler nelerdir?

O-1 vizesi bilim, sanat, eğitim, ticaret veya sporda olağanüstü bir yeteneğe sahip olan, ya da film veya televizyon sektöründe olağandışı bir başarı kaydeden ve kendi alanlarında çalışmak isteyen kişilere yöneliktir. Bir Birleşik Devletler şirketi, yabancı uyruklu bir vatandaşa veya onu temsil eden ajansa iş teklif ediyorsa, yabancı uyruklu vatandaş O-1 vizesine başvurmalıdır.

O-1 Vizesine yeterli olabilmek için bilim, sanat, eğitim, iş veya atletizmde olağanüstü beceriye sahip olan, sinema veya televizyon endüstrisinde, alanlarında ulusal ya da uluslararası, en üstte yer alan küçük bir yüzdede bulunan kanıtlanmış olağanüstü başarı kaydı olan ve bu başarılarıyla ulusal ve uluslararası anlamda tanınan kisiler içindir. Başvuracak kişi uluslararası tanınan bir ödül veya aşağıdaki 3 formdan birini kanıt olarak sunmalıdır:

  • karşılaştırılabilecek diğer kanıtlar (bu genellikle uzmanlar tarafından tavsiye mektuplarını içerir)

Tecrübeyle şu sonuca varılabilir ki O-1 vizesine başvurulan alandaki rekâbet ne kadar büyükse, vizeye hak kazanmak da bir o kadar zordur. Başka deyişle, ünlü bir bilgisayar analistinin O-1 vizesine hak kazanması, örneğin olağandışı bir arıcı ya da ünlü bir masal yazarının hak kazanmasından daha zordur.

Not: O-1 vizesine sanat alanında hak kazanmak biraz daha az zorludur. Sanatçılar için eserlerinin “ayırt edici” nitelik kazandığını göstermesi gerekmektedir. Ayırt edici, alanında yüksek seviyede yetenek ve tanınmaya sahip olmak, öne çıkan, önderlik eden, iyi bilinen olarak tanınmış olması şeklinde tanımlanmaktadır.

 

ILTICA DAVALARI

Sınırdışı işlemlerine yerleştirilmiş bir iltica başvurusu sahibi olarak, davanızı Bireysel Liyâkat Duruşmasında sunmanız gerekmektedir. Bu duruşmanın gayesi, başvurunuzun bir Göçmenlik Hakimince (GH) onaylanması ve değerlendirmesine müteakip ilticaya layık olup olmadığınıza karar verilmesidir.

İç Güvenlik (“DHS”) dava vekili aşağıdakileri test ederek, Birleşik Devletlerden çıkarılmanız gerekliliği konusunda tartışacaktır:

  • · sizin ve şahitlerinizin inanılırlığı, ve
  • · iltica için yasal talebiniz.

Bu nedenle hikâyenizi ve onu sunmak zorunda olacağınızı iyi bilmelisiniz. Tanıklarınızın iyi hazırlanmış olduğundan, gerekli tüm belgeleri zamanında ve GH tarafından belirlenen prosedürlerce göndermiş olduğunuzdan emin olmalısınız.

İltica Davasında İfade Vermeye Hazırlanmak

Göçmenlik Hakimini güvenilir olduğunuza dair ikna edebilmek için tüm ifadeniz boyunca dürüst, tutarılı, detaylı ve istikrarlı olmalısınız. Ayrıca başvurunuzda belirttiklerinizle de tutarlı olmalısınız. Dava vekiliniz ve GH size sorularını sorduktan sonra DHS vekili sizi çapraz sorguya alacaktır. (ifadeniz ve başvurunuzdaki tutarsızlık ve zayıflıkları öne çıkarmayı amaçlayan sorular soracaktır)

Dava vekiliniz sizinle bir duruşma alıştırması yapabilir; ancak yapsa da yapmasa da kendi başınıza hazırlanmak için zaman harcamanız önemlidir. Tüm bu bilgileri değerlendirirken, bütün detayların biribiryle uyumlu olduğuna ve tutarlılığına dikkat edin. Herhangi bir hata veya çelişki görürseniz -mesela I-589 belgenizde yazım yanlışı nedeniyle 2011 yılında bir tehdit telefonu aldığınız yazıyorsa; fakat bu telefon aslında 2012 yılında gelmişse- bunları mümkün oldukça çabuk bir şekilde GS ve DHS vekiline belirtmeniz gerekmektedir – duruşmanızın başlangıcından sonra olmamak şartıyla.

Duruşmada DHS vekili tartışmacı ve kaba olabilir, size aynı soruları tekrar tekrar sorabilir. Hazırlanmak için, başvurunuzdaki kafa karıştırıcı veya tutarsız görülebilecek yerler hakkında alıştırma yapın. Ayrıca yasal iltica talebinizdeki zayıflıkları işaret edebilecek sorular hakkında da alıştırma yapın.

Bazı GH’ler oldukça kontrolcü olup dava vekili olsa bile soruları bizzat sorabilir. Bazıları kaba olabilir ve sesini yükseltebilir. Dava vekilinize veya daha önceden bu GH ile karşılaşan başvuru sahiplerine neler beklemeniz gerektiğini sorun. Mümkünse, sizden önceki davaları izlemeye çalışın. (Sınırdışı işlemleri genellikle halka açıktır.)

Yanısıra, eğer GH tarafından beklenebilecek güçlendirici belgeleriniz (kimlik belgeleri, polis kayıtları veya tıbbi kayıtlar, tanık ifadeleri gibi) neden bunların olmadığı konusunda ifade vermek için ve bunlara ulaşmak için nasıl denemelerde bulunduğunuzu açıklamak için hazırlıklı olun.

İltica için Tanık İfadelerinin Ayarlanması

İfadenizin ardından tanıklarınızı çağırmak için fırsatınız olacaktır. Yine de çoğu iltica davası tanıksız görülür, bu sadece tanığınız varsa geçerlidir. Vekiliniz onlara sorular soracaktır, GH sıklıkla araya girecek ve DHS vekili onları çapraz sorgulayacaktır. DHS vekili tipik olarak tanıkları çağırmaz, bunun yerine tanıklarınızın güvenilirliklerini sorgulamaya odaklanır.

İltica duruşmasından önce GH tarafından belirlenen bir günde, ifade verecek tanıklarınızın bir listesini göndermeniz gerekecektir. Tanıklarınızın ifade vereceklerinden kesinlikle emin olmasanız bile onları listeniz eklemelisiniz. Birleşik Devletlerde bulunan tanıklarınızın ifade verebilmesi için yasal bir şekilde ülkede bulunuyor olması gerektiğini unutmayın.

Aşağıdaki tanık tiplerinden herhangi biri hakkınızda ifade verebilir:

1. maddî tanıklar, hikâyenizin bazı bölümleri veya tamamı hakkında ifade verebilecek olan arkadaşlar ya da aile üyeleri

2. ülke şartları uzmanı, mesela insan hakları organizasyonları üyeleri veya bilim adamları (tanık listesinde uzmanın isminin bulunmasının yanısıra, uzmanın özgeçmişi ve tanıklık etmek istediğine dair beyannamesinin de eklenmesi gerektiğini unutmayın) Uzman ifadesi, sizin ifadenizdeki spesifik unsurlara odaklanmalı ve spesifik detaylarla uyumluluk göstermelidir.

3. tıbbî (ya da psikolojik) uzmanların da özgeçmişi ve beyannameleri tanık listesine eklenmiş olmalıdır.

Tanıklarınızdan ifadelerinden önce, beyannamelerini tekrar okumalarını isteyin. Sizinki gibi, tanıklarınızın da ifadeleri doğru, detaylı ve tutarlu olmalıdır. Tanıklarınızın yalnızca kendi bilgileri, deneyimleri veya şahsen tanık oldukları dahilinde ifade vermelerine izin verilecektir. Yine de, duruşmadan önce sizin başvurunuzu okumaları iyi bir fikirdir.

İlişkili Ekler

GH’ler tipik olarak tanıkların (özellikle uzman tanıkların ve Birleşik Devletlerde bulunmayan tanıkların) telefondan ifade vermelerine izin vermektedir. Duruşmadan önce telefonla ifade için talep başvurunuzu göndermeniz gerekmektedir. Eğer tanıklarınız bizzat ifade vereceklerse, ulaşım düzenlemelerini konuşmayı unutmayın.

İltica Duruşmanızdan Önce Güçlendirici Belgeleri Göndermek

İltica duruşmasından önce (GH tarafından belirlenmiş bir günde) destekleyici belgeleri deliller arasında göndermeniz gerekmektedir. Yalnızca gerçek ve güvenilir belgeleri gönderin. Mümkünse, resmi ve orijinal olduklarından emin olun. Genelde DHS vekili gerçeklik açısından belgelerinizi Birleşik Devletlerde ve/veya ülkenizde test ettirecektir. Eğer belgelerinizden herhangi birinin gerçek olmadığı görülürse, güvenilirliğiniz oldukça azalacaktır. GH tarafından belirtilen prosedür ve biçimleme gerekliliklerini yerine getirdiğinizden emin olun.

Duruşmanızdan Önce DHS Dava Vekili ile İletişime Geçmek

Vekiliniz duruşmanızdan bir kaç gün önce DHS dava vekiliyle iletişime geçmeyi denemelidir, özellikle güçlü bir iltica davanız varsa. DHS vekili davanızda zayıf görülen yerleri ve iltica duruşmanızda nerelere odaklanacağını belirtmeye razı olabilir.

Bazen, DHS vekilleri koşulları imzalamayı kabul ederler –Bunlar iltica için uygun olduğunuzun belirtildiği belgelerdir. Nadir olmakla beraber, bu genellikle GH’nin ilticanızı tüm hikayeniz hakkında ifade vermeksizin onaylayacağı anlamına gelmektedir.

İltica Liyâkat Duruşmanıza Neler Getirmelisiniz

Duruşmaya yanınızda aşağıdakileri getirmeyi isteyebilirsiniz:

1. kimliğinize dair kanıtınız, pasaport, ulusal kimlik belgeniz ve/veya sürücü belgeniz

2. DHS tarafından celp

3. o ana kadar gönderme şansınızın bulunmadığı, başvurunuzu destekleyen herhangi orijinal belgeler, ve

4. iltica başvurunuzun bütününün bir kopyası, duruşmanız için hazırlanırken kendiniz için yaptığınız herhangi listeler veya taslaklar.

Elbette göçmenlik hakimi önünde iltica duruşmanızı ele alabilecek, tecrübeli bir dava vekiline ihtiyacınız olacak ve başvurunuzu iltica ofisine göndermeden önce bir dava vekili tutmanız her zaman akıllıca olacaktır. Firmamız tüm ülkede, iltica beyanlarından iltica göçmenlik mahkemelerine, iltica temyizlerine kadar binlerce iltica davasının üstesinden gelmiştir. Şu ana kadar 100′den fazla gazete ve televizyon kanalında bizden bahsedilmiştir. Hattâ firmamız iltica davalarına ilişkin New York Times’da öne çıkarılmıştır. Ücretsiz danışmanlık sunuyoruz; bu nedenle çekinmeden bizi arayabilir, sorularınızı e-postayla gönderebilir, telefonla ya da bizzat tanışıp iltica hakkındaki tüm sorularınızı tartışabiliriz.