İltica, Geçmişte Zulüm Görme

Bir başvuru sahibine sadece geçmişte gördüğü zulüm temel alınarak iltica hakkı tanınabilir. Eğer başvuru sahibi geçmişte gördüğü zulmü yeterli şekilde kanıtlayabilirse, kişinin sağlam temelli bir zulüm görme korkusu olduğu kabul edilir. Sağlam temelli zulüm görme korkusu varsayımı, bununla birlikte, eğer şartlarda temelden değişiklikler olduğunu gösteren kanıt üstünlüğü mevcutsa veya başvuru sahibi anavatanının başka bir bölgesine makul şartlarda yerleşebilecek durumdaysa, reddedilebilir.

Sağlam temelli zulüm görme korkusu kanıtlanmasa bile, eğer kişinin geçmişteki zulmün ciddiyetinden dolayı dönmeye isteği veya imkanının olmadığına dair zorlayıcı sebepler varsa veya kişi başka herhangi bir ciddi zarardan dolayı sıkıntı çekebileceğini gösterirse başvuru sahibine iltica hakkı tanınabilir.

Geçmişteki zulümden temel alan bir sağlam gerekçeli zulüm vakası eğer başvuru sahibi baştaki zulmün ardından uzun süre ülkesinde kalmışsa, zayıflayabilir.