ILTICA. Gelecekteki Olası Zulme Karşı Kişiselleşmiş Korku

Daha önce zulümden dolayı hiç sıkıntı yaşamamış kişiler yine de sağlam temelli korkularını kanıtlayabilir. İltica başvurusu sahibi, sağlam temelli zulüm görme korkusunu kanıtlayabilmek için aşağıdakileri gösterebilmelidir:

  1. Başvuru sahibi, bir zulüm uygulayıcının bir çeşit cezalandırma vasıtasıyla alt etme çabasında olduğu inanış veya niteliğe sahiptir;
  2. Zulüm uygulayıcı, başvuru sahibinin söz konusu inanışa veya niteliğe sahip olduğunun farkındadır veya farkına varabilir;
  3. Zulüm uygulayıcı başvuru sahibini cezalandıracak güce sahiptir ve
  4. Zulüm uygulayıcı başvuru sahibini cezalandırma eğilimindedir

Belirli Bir Sosyal Gruba Dahil Olma Nedeniyle İltica

Başvuru sahibi, gerçekten mensup olduğu veya mensup olmakla itham edildiği belirli bir sosyal grupla ilgili şekilde gelecekte zulüm görmekten korktuğunu kanıtlayabilmelidir. İltica yasasına göre eşcinseller de belirli bir sosyal grup olarak kabul edilmiştir.

Bir gay veya lezbiyen başvuru sahibi için iltica başvurusunun vazgeçilmez bileşenlerinden biri de gerçekten eşcinsel olduğunu kanıtlamak olacaktır. Bu durum ABD’de yaşayan arkadaşlar veya eski partnerlerin şahitliği veya belgelemelerini de içermektedir.

Başvuru sahibi aynı zamanda direkt veya dolaylı yollardan, zulmün eşcinsel olma nedenli uygulandığını kanıtlamalıdır. Mahkeme, bir başvuru sahibinin tıbbi gözetime ihtiyaç duyduğu ve bir gay barı terk ettikten sonra polis tarafından tehdit edildiği bir olayı tam yerinde bulmuştur ve eşcinselliği nedeniyle geçmişte uğradığı zulüm olarak kabul etmiştir. Mahkeme bu sonuca, polisin başvuru sahibine sadece ona gay olup olmadığını sorduktan sonra saldırdığını gösteren kanıta atıfta bulunarak varmıştır. Anlamlı olarak, İltica Mahkemesi tutarlı bir şekilde zulüm için birden fazla dürtü olabileceğini öne süren karışık motifler doktrinini takip etmektedir, zarar başvuru sahibi tarafından oluşturulmuş doğrudan veya dolaylı kanıtta gösterildiği şekilde gerçek veya atfedilen bir sebep tarafından kısmen motive ediliyor olsa da.

Bir iltica mahkemesi, kendi babası tarafından istismar edilmesinden dolayı sıkıntı içerisinde olan bir kadının politik görüşleri sebebiyle zulme uğradığının kanıtlandığını kabul etmiştir. Kadının görüşleri, babasının kadının normal davranışları üzerine sahip olduğu katı dinsel görüşlerle çatışmaktadır.