İltica Hakkı Kazandıracak Zulüm Sayılan Zarar Verme Şekilleri

Sözü geçen tanımlar çok tatmin edici olmamaktadır. Daha sık olarak, hangi mevcut zararların iltica hakkı kazandıran zulüm şekli olarak kabul edildiğine bakılmalıdır. Bunlar:

  • Fiziksel şiddet: örneğin; belirtilenlerin ciddi yaralanmalara, uzun süre kalıcı hasara veya zorunlu tıbbi müdahaleye sebep olmasına bakılmaksızın; dayak, saldırı, kelepçeleme, tecavüz veya cinsel istismar, kadın sünneti, elektrik şoku, invazif fiziksel muayene, zorla yapılan kürtaj veya kısırlaştırma, zorla çalıştırma ve benzerleri.
  • İşkence: fiziksel şiddet, kasti olarak akıl sağlığına zarar veren cezalar, uzamış hukuk dışı gözaltı, cinsel şiddet, tecavüz ve benzerlerini kapsayan ciddi insan hakları ihlalleri
  • Diğer insan hakları ihlalleri: örneğin, soykırım veya kölelik
  • Zarar verme tehditleri: özellikle tehditte söz konusu olan zarar ciddiyse, duygusal veya psikolojik zarara sebep vermişse veya inandırıcıysa, mesela zulüm uygulayan, kişiye, ailesine ya da benzer durumdaki kişilere daha öncesinde zarar verdiyse
  • Hukuk dışı gözaltı: Sıradan suçlar için cezalandırma zulüm değildir, fakat kişi yargı süreci veya resmi suçlama olmaksızın ya da politik veya ayrımcılık sebepli göz altındaysa, özellikle de göz altı süresince kötü muamele uygulanıyorsa bu durum zulüm seviyesine varabilir
  • Mental, duygusal veya psikolojik zarar verme: yıldırma, gözetim altında tutma, özel hayatın ihlali, uzun süren tehditler veya fiziksel olarak acı verici veya zararlı olmasa da kişinin iç dünyasına karşıt düşen bir davranışın zorla uygulatılması
  • Mevcut ekonomik ayrımcılık veya zarar: örneğin, kasti olarak gıdadan, barınmadan, istihdamdan veya diğer yaşamsal temel gereksinimlerden mahrum bırakma veya malların yağmalanması, tahribatı veya el konulması
  • Diğer ayrımcılık veya taciz şekilleri: örneğin, pasaport reddi, muhbir olmaya zorlama veya eğitim olanaklarına erişimde kısıtlamalar; bununla birlikte bazı başvuru sahiplerinin, eğer geleneksel zulüm anlayışına uyacak kadar ciddi değillerse, kendilerine karşı yapılan olumsuz hareketlerin bir kombinasyonunu göstermesi gerekebilir.

İltica Davalarında Zulüm Uygulayıcı Kimdir?

Zulüm ya ülkenizin yönetiminden (polis, devlet memurları, gizli servis, ordu) veya gerilla, muhalif aşiretler, dazlaklar, aşırı sağcı milisler, etnik gruplar ve organize suç örgütleri gibi devletin kontrol edemediği diğer otorite ve gruplardan gelmelidir.

İltica davasını kazanmak için, bu güçlerin zulüm hedefi olarak neden sizi seçtiğini açıklamanız gerekmektedir.

Zulüm, belirtilen beş temelden biri üzerinde gelişmelidir: ırkınız, dininiz, ulusunuz, politik görüşünüz veya belirli sosyal bir gruba mensup olma. Bu kategorilerden hangisine uyduğunuzu belirlemeniz ve zulüm ile bu sebep arasında bağ kurabilmeniz davanız açısından sonucu değiştirecek önemdedir.