ILTICA. Hükümetin Kontrol Etmekte Yetersiz Veya İsteksiz Olduğu Bir Grup Tarafından Zulme Uğrama

İltica hakkı kazanmak için, başvuru sahibinin, hükümet veya hükümetin kontrol etmekte yetersiz veya isteksiz olduğu bir grup tarafından uygulanan zulüm nedeniyle sıkıntı içerisinde olması gerekmektedir. Hükümet tanımı genel olarak polis, ordu ve hükümete bağlı okulları kapsamaktadır. Hükümetin kontrol etmekte yetersiz veya isteksiz olduğu gruplar ise gerilla, milis gruplar ve çeteleri içermektedir. Hükümet tanımı, iltica yasasının amaçları için, hükümet tarafından desteklenen grupları da kapsamaktadır.

Genel olarak, diğer vatandaşlar tarafından uygulanan şiddet; eğer hükümetin müdahil olduğuna veya istismarcıları kovuşturmaya destek vermeyi veya kurbanı korumayı reddettiğine dair bir gösterge yoksa zulüm teşkil etmez. Örneğin, bir gayin iltica talebi; komşuları tarafından uygulanan fiziksel saldırı ve sözel istismar, hükümetle bağlantısı olamayan şahıslar tarafından yapıldığından, reddedilmiştir. Kendisi otoritelerle hiçbir zaman iletişime geçmemiştir ve bu nedenle hükümetin kendisini korumakta veya istismarcıları cezalandırmakta/kovuşturmakta isteksiz veya yetersiz olduğunu iddia edememektedir.

Bazı iltica kararları, başvuru sahibine karşı aile üyeleri tarafından işlenen suçun; eğer hükümet kendisini korumakta veya şiddet uygulayanları kovuşturmakta isteksiz veya yetersizse, zulüm oluşturabileceğini ortaya koymaktadır. İltica mahkemesi bazı durumlarda aile içi şiddetin de zulüm olabileceğini ortaya koymuştur.

Gay ve lezbiyen iltica başvurusu sahipleri aileleri tarafından uygulanan şiddetin kurbanı olmuşlarsa iltica hakkı kazanabilmektedirler. Bir iltica talebi, eğer şiddet sürekli ise ve ciddi seviyelere ulaşıyorsa ve de hükümetin kurbanı korumadığına dair kanıt varsa başarılı olmaya çok daha yakındır.

Bu vakalar aile içi şiddet kurbanlarına bir miktar umut verse de; aile üyeleri tarafından uygulanan şiddet veya cinsel taciz; başvuru sahibi sorunla ilgili olarak polisle iletişim kurmadıysa ve polis kendisine yardımcı olmayı reddetmediyse veya başvuru sahibi kesin belgesel kanıtla, hükümet koruması istemenin faydasız veya tehlikeli olduğunu açık bir şekilde ispatlamadıkça, genel olarak yeterli olmayacaktır. Aile üyeleri tarafından uygulanan cinsel şiddet ve dayak başarılı iltica talepleri olabilmektedirler.