İltica İçin Temel Uygunluk Kriterlerini Karşılıyor Musunuz?

ABD sınırları içerisinde fiziksel olarak bulunan bir kişi iltica başvurusunda bulunabilir. Bu durum kontrollü giriş yapmış, ülkeye kabul edilmiş fakat vizesinden uzun süre ülkede kalmış kişiler kadar, denetimsiz olarak giriş yapıp belge sahibi olamayan bireyleri de kapsamaktadır.

Eğer siz:

  • Ülkenizin dışındaysanız ve ülkenize dönemiyor/dönmek istemiyorsanız,
  • Söz konusu ülkenin himayesinden faydalanamıyor veya faydalanmak istemiyorsanız
  • Zulümden dolayı acı çektiğinizi gösterebiliyorsanız veya ırk, din, ulus, bir politik düşünceye veya sosyal gruba mensup olma nedeniyle iyi temellendirilmiş bir zulüm görme korkunuz varsa ve de
  • Başka bir kişiye asla zulüm uygulamadıysanız, ilticaya uygunsunuzdur.

Bir kişinin mülteci olabilmesinin tek diğer yolu kürtaja veya kısırlaştırmaya zorlanmış olmak veya böyle bir uygulamaya zorlanmaktan iyi temellendirilmiş bir şekilde korkmak ya da böyle bir uygulamanın başarısız oluşu, reddi veya uygulamaya direnç göstermiş olma nedeniyle zulüm görmektir.