ILTICA. Koruma Sağlamada İdari Yetersizlik veya İsteksizlik Temelinde İltica Hakkı

Zulüm hükümet tarafından veya hükümetin engellemekte yetersiz veya isteksiz olduğu bir hükümet dışı güç tarafından uygulanmalıdır. Bazı vakalarda zulüm uygulayıcının devletle kimi bağlantıları bulunmaktadır ve bu bağlantılara dikkat çekilmelidir. Zulüm uygulayıcının hükümet değil de, bir eş, sürekli partner veya aile üyesi olduğu aile içi şiddet vakalarında, hükümetin gerekli yasal standartları karşılamak için zulüm uygulayıcıyı kontrol etmekte isteksiz veya yetersiz olduğunu kanıtlamak elzemdir. Sınama, ana vatanına döndüğünde %10 zulüm görme ihtimali olduğunu kişinin kanıtlayıp kanıtlayamadığı üzerinden yapılmaktadır. Hükümetin zulümde suç ortağı olduğunu gösteren kanıtlar veya hükümetin başvuru sahibine veya benzer durumdaki kişilere karşı sistematik olarak tepkisiz kaldığını kanıtlama, devlet güvencesinin mevcut olmadığı veya güvenilmez olduğu yönündeki bir kararı destekleyecektir . İstismarı polise bildirmek iltica hakkı kazanmak için gerekli değildir; sadece müdahale faydasız olmuşsa veya koruma istemek potansiyel bir tehlike doğurmuşsa, başvuru sahibinin yardım taleplerinin göz ardı edildiğini gösterme ihtiyacına çare olacaktır. Örneğin, otoritelerin tepki vermesi ihtimal dışıysa veya tepki verseler de, etkili olamıyorsa, (mesela bir koruma kararı alınıyor fakat uygulattırılamıyor) bu şartlarda otoritelere şikayette bulunmak faydasız kabul edilecektir. Kanıt gerekli değildir, çünkü bazı durumlarda istismarı bildirmek istismarcının misilleme imkanı nedeniyle tehlikeli olabilmektedir. Bildirimde bulunmanın, aslında korumak için var olan otoriteler tarafından ayrımcılığa veya kötü muameleye sebep olduğu vakalar da mevcuttur.