ILTICA (SORULAR VE CEVAPLAR)

S: Eğer sınır dışı edilmenin engellenmesi için kanıt sağlamanın yükü iltica için gerekenden daha büyükse, kişi nasıl iltica için değil de sınır dışı edilmenin engellenmesi için uygun olabilir?

C: Kişi iltica hakkı alması gerektiğini kanıtlayacak yükü taşıyabilecek olsa da, kişinin iltica hakkı almaması gerektiğini gösteren diğer etkenler mevcut olabilir. Bu etkenler diğer yönlerden yeterli başvuru sahibinin takdire bağlı reddi ve iltica uygunluğuna karşı bir takım engellerdir. Sınır dışı edilmenin engellenmesinde takdire bağlı ret söz konusu değildir ve ilticaya engel olan pek çok durum sınır dışı edilmenin engellenmesinde mevcut değildir.

S: İlticaya engel durumlar nelerdir?

C: Aşağıdaki faktörler ilticayı engelleyecek şekilde etki edebilir:

1. Bir yıllık başvuru süresi. Eğer kişi başvurusunu ABD’ye girişini izleyen ilk yıldan sonra yaparsa, iltica etmesi engellenir, fakat bu kurala istisna pek çok durum mevcuttur.

2. Bir iltica başvurusunun daha önce göçmenlik mahkemesinde veya Göçmenlik Başvuruları Kurulu’nda (Board of Immigration Appeals) reddedilmiş olması

3. Başka bir ülkeye kesin yerleşme;

4. Söz konusu ülkeyle yapılan antlaşma ile resmileşmiş güvenli üçüncü bir ülke.