ILTICA (SORULAR VE CEVAPLAR)

S: İltica başvurusu yapmak için bir avukata ihtiyacım var mı?

C: Şunu anlamak çok önemlidir; iltica talebinizle ilgili karar veren kişi ülkenize veya oradaki politik ve sosyal şartlara aşina olmayabilir. Bunun sonucu olarak, iltica talepleri, öncelikle sunulan kanıtlara olduğu kadar sizin sözel ve yazılı beyanlarınıza göre karara bağlanmaktadır. İyi organize edilmiş bir şekilde detaylı bilgiler sağlamazsanız, samimi bir şekilde ülkenizde zulüm görmekten korksanız bile, iltica talebiniz muhtemelen reddedilecektir. Bunun da ötesinde, iltica başvurularında zaman kritik öneme sahiptir. İltica talebi için konulmuş zaman sınırlamalarından dolayı, mümkün olduğu kadar erken şekilde başvurunun ve başvurunuza destek olarak bildirilecek kanıtların hazırlığına başlamak önemlidir.

S: İltica memuru tarafından iltica davam uygun bulunursa, ardından olanlar nelerdir?

C: İltica davanız iltica memuru tarafından onaylanırsa ve ABD’de bir yıl boyunca kalırsanız, kalıcı oturma izni için gerekli niteliklere sahip olursunuz.

S: Kaçak durumundayken iltica için dosya hazırlayabilir miyim?

C: Evet, sadece fiziksel olarak ABD içerisinde olmak gereklidir. Kaçak durumundaki bir kişi, eğer iltica hakkı verilirse, legal statüye geçebilir. Tek sorun, eğer iltica başvurusu reddedilirse, yabancı, sınır dışı edilme sürecine girmiş olur.

S: Legal statüdeyken iltica için dosya hazırlayabilir miyim?

C: Evet, ABD içerisinde fiziksel olarak bulunan herkes iltica için dosya hazırlayabilir. Eğer iltica hakkı verilirse, yabancı yeni bir statü kazanacaktır: mülteci. Eğer iltica talebi reddedilirse, yabancının yasal statüsü mülteci dışında her ne ise, o statüye döndürülür. DİKKAT, eğer statünüzün süresi iltica mülakatlarınız sırasında dolarsa, iltica mülakatını gerçekleştiren kişi sizin iltica hakkı almanıza karar vermedikçe, sınır dışı edilme sürecine girmiş olursunuz.