ILTICA (SORULAR VE CEVAPLAR)

S: İltica başvurusu için ne gibi bilgiler gereklidir?

C: Güncel iltica başvurusu formuna ek olarak, en başarılı iltica başvurusu; gazete makaleleri, hükümet veya insan hakları örgütlerinin raporları ile başvuru sahibinin, ailesinin, iş arkadaşlarının veya arkadaşlarının yeminli beyanlarını içeren destek belgelerini kapsar. Görüldüğü üzere, iltica başvurusu zaman alan bir süreçtir.

S: İltica başvurumu teslim ettikten sonra ülkeyi terk edebilir miyim?

C: Hayır. ABD’yi terk eden bir başvuru sahibi iltica veya sınır dışı edilmenin engellenmesi başvurusundan vazgeçmiş kabul edilir.

S: Sınır dışı edilmenin engellenmesini niçin istemeliyim?

C: Sınır dışı edilmenin engellenmesi iltica talebi süresince rahata çıkmak için bir alternatiftir. Herkes iltica talebinde bulunmayı tercih edecektir, sınır dışı edilmenin engellenmesi başvurusunda bulunmayanlara iltica için pek çok engel çıkmaktadır (1 yıl dosya hazırlama gerekliliği gibi).

S: Hak kazanabilmek için geçmişte gördüğüm zulmü kanıtlamalı mıyım?

C: Hayır. İltica hakkı kazanabilmek için sadece geçerli bir nedeni olan zulüm korkusunu kanıtlamalısınız. Eğer anavatanınızda veya bundan önce ikamet ettiğiniz ülkede mensup olduğunuz grubun üyeleri zulüm görüyorsa, gelecekte zulüm görmekten korkma temeliyle iltica hakkı kazanma ihtimaliniz vardır.