ILTICA (SORULAR VE CEVAPLAR)

S: İlticanın faydaları nelerdir?

C: İlticanın bir takım faydaları bulunmaktadır. İlk olarak, yabancı, ana vatanındaki şartlar “geçerli bir zulüm görme korkusuna” sebep oldukça, legal mülteci statüsünde olacaktır. Bu durum legal statüsünü kaybetmiş olanlar veya statüsünün süresi yakında dolacak olanlar için özellikle değerlidir. İkincisi, mülteci çalışma izni alabilir. Üçüncüsü, mülteci eşinin ve ergin olmayan çocuklarının ABD’ye girişi için dilekçe verebilir. Son olarak, mülteci, eşi ve ergin olmayan çocukları, iltica hakkı verilmesinden bir yıl sonra, kalıcı oturma iznine statü düzelme için dilekçe verebilir.

S: İltica başvurusu işlemleri ne kadar zaman almaktadır?

C: Toplam zaman, iltica başvurusunun olumlu bir başvuru olarak veya sınır dışı edilme sürecine karşı olarak işlem görmesine bağlı şekilde değişmektedir. Olumlu bir dilekçede; iltica ofisi, başvurunun oluşturulmasını izleyen 60-180 gün içerisinde bir iltica mülakatı açmakla yükümlüdür. Karar iltica ofisinden birkaç hafta içerisinde gelmektedir. Eğer iltica ofisi başvuruyu onaylamaz ve başvuru sahibi sınır dışı edilme sürecine girerse veya başvuru sınır dışı edilme sürecine girildikten sonra oluşturulursa, göçmenlik mahkemesine çıkılmasından önce, birkaç hafta içerisinde, yabancının bir ön duruşması olacaktır. İltica başvurusunun oluşturulduğu sınır dışı edilme sürecinde, göçmenlik mahkemesi, duruşma bazı durumlarda ertelenebilse de, iltica başvurusunun oluşturulduğunu belirlediği duruşmanın tarihini izleyen 180 gün içerisinde, iltica hakkı verip vermeyeceğini belirlemek için bir duruşma yapmakla yükümlüdür.