ILTICA (SORULAR VE CEVAPLAR)

S: İltica ve Sınır Dışı Edilmenin Engellenmesi arasındaki fark nedir?

C: İltica, ana vatanda zulüm görme temeline dayanan, yasal statü ve çeşitli göçmen menfaatlerini kazanmak için bir araçtır. ABD içerisinde kalmanın yanı sıra, iltica hakkı kazanan bir kişi (mülteci) ABD’de çalışabilir, anavatanından ABD’ye aile üyelerini getirebilir ve sonunda kalıcı oturma izni başvurusu yapabilir. Öte yandan, Sınır Dışı Edilmenin Engellenmesi kişinin işkence görme ihtimali olan bir ülkeye sınır dışı edilmemesi için bir araçtır. Sınır Dışı Edilmenin Engellenmesi hakkı kazanan bir yabancı teknik olarak ABD’de herhangi bir legal statüde değildir. Sınır Dışı Edilmenin Engellenmesi’nin bunun dışında tek faydası yabancının sınır dışı edilmekten korunduğu sürece ABD’de çalışabilmesidir. İlticanın takdire bağlı reddi ve belirli iltica engelleri gibi Sınır Dışı Edilmenin Engellenmesi ile ilgisi olmayan kimi şartlar altında, kişinin ilticası reddedilirken Sınır Dışı Edilmenin Engellenmesi hakkı kazanabilir.

S: Sınır dışı edilmenin engellenmesi ile iltica arasında seçim yapmam gerekli mi?

C: Hayır. Her zaman ilticaya, başvurunuzun reddedilmesi halinde alternatif bir çözüm olarak Sınır Dışı Edilmenin Engellenmesi ile birlikte başvuru yaparsınız. İltica talebinde bulunan bir kişi aynı zamanda Sınır Dışı Edilmenin Engellenmesi başvurusunda bulunmuş da sayılacaktır.

S: İlticaya uygun sayılmam için kanıtlamam gereken nedir?

C: Ülkenizde ırk, din, uyruk, politik görüş ve/veya belirli bir sosyal gruba mensup olma nedeniyle geçerli bir zulüm görme korkunuzun olduğunu kanıtlananız gerekmektedir. Geçerli korku sizin şartlarınızdaki makul bir kişinin söz konusu ülkede zulümden korkması anlamına gelmektedir. Zulüm görme ihtimalinizin yüksek olduğunu kanıtlamanıza gerek yoktur.

S: Sınır dışı edilmenin engellenmesine uygun sayılmam için kanıtlamam gereken nedir?

C: Ülkenizde yüksek ihtimalle ırk, din, uyruk, politik görüş ve/veya belirli bir sosyal gruba mensup olma nedeniyle zulüm göreceğinizi kanıtlamanız gerekir.