ILTICA (Sorular ve Cevaplar)

Asylum Q/A_1_TUR

S: USCIS nedir?

C: USCIS bir kısaltmadır: U.S. Citizenship and Immigration Services (ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri). Başlıca sorumluluğu ABD’deki yabancılarla ilgili konular olan ABD hükümeti birimidir. Bu sorumluluklara, birime, iltica ve sınır dışı etmenin engellenmesi (withholding of removal) konusunda yargı yetkisi verilmesi de dahildir. Mart 2003’den önce bu birim, USCIS, “Immigration and Naturalization Service” (INS) (Göçmenlik ve Vatandaşlığa Kabul Hizmetleri) olarak adlandırılmaktaydı. Kısa süreli olarak, Bureau of Citizenship and Immigration Services (BCIS) (Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Bürosu) olarak anıldı. Birim, kimi zaman da sadece “CIS” olarak anılmaktadır. Bu internet sitesinin amaçlarına uygun şekilde, birimin adını, kabul edilmiş güncel ifade olan U.S. Citizenship and Immigration Services veya USCIS olarak kullandık.

S: İltica süreci nasıl işlemektedir?

C: Bu, iltica başvurusunun olumlu şekilde mi, yoksa sınır dışı edilme sürecine karşılık olarak mı yapıldığına bağlıdır.

Olumlu şekilde hazırlanmış iltica başvurusu için; iltica başvurusu, başvuru sahibinin ikamet ettiği eyaletteki iltica davalarında yargı yetkisi olan USCIS Hizmet Merkezi’nde yapılmaktadır. NOT: Bu merkezin, eyaletteki genel göçmenlik konularıyla ilgili işlemleri yürütenle aynı olması şart değildir. Servis merkezinde dosya oluşturulduktan sonra, başvuru yerel iltica ofisine iletilir ve ofis başvuru sahibine bir iltica memuruyla mülakat ayarlar, bu da genellikle başvuru ulaştıktan sonraki 30 gün içerisinde olur. Başvuru sahibine, mülakat süresince iltica talebiyle ilgili sorular sorulur. Başvuran kişi eğer İngilizce konuşamıyorsa, bir arkadaşı, akrabası veya bir tercüman çeviri yapmak için mülakatta kendisine eşlik edebilir. Mülakat sırasında başvuru sahibi avukatını da yanında bulundurabilir. Mülakatın sonunda, genellikle başvuran kişiden belirli bir tarihte, davasıyla ilgili kararı öğrenmesi için, iltica ofisine dönmesi istenir.
Sınır dışı edilme sürecine karşı yapılan başvuru için; iltica başvurusu sınır dışı etme hükmünün verildiği göçmenlik mahkemelerine yapılır. Yargıcın iltica başvurusunu destekleyen ve karşı çıkan kanıtları dinlemesi için bir duruşma ayarlanacaktır. Gerektiğinde mahkeme tarafından bir tercüman sağlanacaktır. Hükümet için bir avukat hazır bulunacak ve sorular sorma, iltica hakkı tanınmasına karşı itirazlarda bulunma hakkına sahip olacaktır. Tüm iddia ve deliller dinlendikten sonra göçmenlik yargıcı iltica hakkının tanınıp tanınmayacağına karar verecektir.