ILTICA

İlticaya uygun olabilmek için, başvuru sahibi şu şekilde olan mülteci tanımını karşılamalıdır:

” Irk, din, ulus, bir sosyal gruba veya siyasi görüşe mensupluk temelinde zulüm görmüş olma veya iyi temellendirilmiş bir zulüm görme korkusu nedeniyle kendi ülkesinin himayesini istemeyen veya bu himayeye ulaşamayan herhangi bir kişi.”

Eşcinsel insanlar için iltica talebi bileşenleri, belirli bir sosyal gruba mensup olma nedeniyle iyi temellendirilmiş bir zulüm görme korkusu veya geçmişteki zulümden temel alan anavatana dönüldüğünde gelecekte zulüm görme riskidir. Zulüm uygulayan ise ülke yönetimi olmalıdır.

Göç hakkı “sadece teşvik etmez, mümkün olduğunda, aynı zamanda onaylayıcı referans ve belgesel kanıt da gerektirir.” Referans, bununla birlikte, eğer güvenilirse, başvuru sahibinin kanıtlama yükümlülüğünü karşılaması için yeterli olabilir.