Kim olduğunuz ve neden zulüm gördüğünüz arasında bir bağlantı var mı?

İltica hakkı elde edebilmeniz için, size zarar veren veya sizi korkutan zulmün; ırkınız, ulusunuz, dininiz ya da mensup olduğunuz belirli bir grup veya siyasi düşünce nedeniyle uygulanması gerekmektedir. Zulüm bu etkenlerin hepsine birden veya sadece birine bağlı olabilir.

Zulüm uygulayan size neden zarar verdi? Zulüm uygulayıcının bu zarar verme isteğinin temel bir nedeni olmalıdır.