Sıra Dışı veya Değişen durumun ardından “Makul Süre” içerisinden başvurunuzu teslim etmelisiniz:

Eğer sizin için başvuru süresine istisna yaratacak bir durumun söz konusu olduğunu iddia ediyorsanız, aynı zamanda bu sıra dışı/değişen durum ortaya çıktıktan sonra makul bir süre içerisinde başvurunuzu yaptığınızı da kanıtlamanız gerekmektedir.

Neyin “makul” olduğu vakanıza özel her bir olayın kombinasyonuna bağlıdır. İltica memurları ve göçmenlik yargıçları makul bir insanın sizin eşsiz durumunuzda ne yapacağına bakmaktadır. Başvurunuzda gecikmeye neden olan özel olaylara ek olarak, görevlilerin göz önünde tutacağı diğer ilişkili etkenler aşağıdakileri içermektedir:

 • Değişen durumların farkına ilk kez varmanızdaki gecikmeler
 • Eğitim geçmişiniz ve dil yeterliliğiniz
 • Yasal yardım almanın ne kadar sürdüğü ve
 • Gördüğünüz zulmün mevcut fiziksel ve duygusal herhangi bir etkisi.

Tipik olarak, birkaç aylık bir gecikme “makul” olabilmektedir; fakat altı aylık bir gecikme genellikle makul değildir. Bu nedenle değişen veya sıra dışı durumun ortaya çıkışının ardından mümkün olduğunca çabuk bir şekilde başvurunuzu yapmaya çalışın. “Makul” bir süre içerisinde dosyanızı teslim ettiğinize dair detaylı ve güven veren kanıtlar sağlamanız gerekecektir.

İltica için iyi bir iddia hazırladığınızı belirlemek karmaşık bir iştir. İltica ve mülteci yasaları üzerine uzmanlaşmış bir avukatla görüşmek iyi bir fikir olacaktır.

“Sıradışı Şartlar” İstisnası Uygunluğu’nun kanıtlanması:

Bu istisna için, hayatınızdaki olayların (ABD’ye girişiniz öncesi veya sonrası), bir yıllık dosya teslimi süresi içerisinde teslim yapamamanızla doğrudan bağlantılı olduğunu ve sıra dışı durumunuzun sizi etkilemeyi bırakmasının ardından makul bir sürede başvuru yaptığınızı göstermelisiniz. Aynı zamanda bu sıra dışı durumu kasten yaratmadığınızı da kanıtlamalısınız (sizin herhangi bir davranışınız veya yapmadığınız davranış nedeniyle).

Aşağıda vakanızdaki olayların toplamına bağlı şekilde nelerin “sıra dışı durum” olarak kabul edilebileceğine dair birkaç örnek bulunmaktadır:

 • Bir yıllık dosya teslim süresinin en azından bir kısmında ciddi bir psikiyatrik veya tıbbi rahatsızlık yaşadınız ( bu durum post travmatik stres bozukluğu (PTSB) gibi sizin gördüğünüz zulmün sonucu olabilir—fakat zulümle ilişkili olma zorunluluğu yoktur), hamile kaldınız, eşiniz hamile kaldı.
 • Yakın akrabalarınızdan biri veya yasal vasiniz hayatını kaybetti veya ciddi şekilde hastalandı
 • Bir yıllık dosya teslimi süresinde hukuken engelliydiniz (küçük çaplı veya mental bir rahatsızlık)
 • Diğer kişisel etkenler o kadar uç düzeylerdeydi ki, sizin işlevselliğinizi bozdu ve dosyayı zamanında teslim etmenizi engelledi (örneğin, bir göçmen topluluğu içerisinde aşırı bir izolasyona maruz kaldınız, aileniz iltica başvurusu yapmanıza ciddi şekilde karşıydı veya derin kültürel veya dilsel engeller mevcuttu)
 • Avukatınızın etkisiz desteği dosya tesliminizdeki gecikmeyle doğrudan ilişkili ( avukatınızla olan anlaşmanızı açıklayan yeminli bir ifade yazmanız; avukatınıza onu etkisiz destekle suçlayacağınıza dair bilgi vermeniz ve geçmişte disiplin kurullarına avukata karşı resmi bir şikâyette bulunup bulunmadığınızı açıklamanız gerekmektedir)
 • Bir yıllık sürecin en azından bir kısmında ülkede yasal statüde bulundunuz veya
 • Başvurunuz bir yıllık sürede teslim edildi fakat düzeltilmek üzere geri çevrildi ve siz dosyanızı tekrar hazırlayıp varışınızdan sonraki bir yılı aşan bir sürede teslim ettiniz.

Hayatınızdaki diğer olaylar da bu istisnanın amaçları doğrultusunda “sıra dışı durum” olarak kabul edilebilir. Aklınızdaki sorular için lütfen bir avukata danışın.

“Değişmiş Şartlar” İstisnası Uygunluğu’nun kanıtlanması:

Başarılı şekilde “değişmiş şartlar” istisnası talep etmek için, değişen bir şartın ( sizin hayatınızda veya ABD ya da ülkenizdeki şartlarda) sizin ilticaya uygunluğunuzla alakalı olduğunu ve sizin bu şartı /durumu öğrenmenizin veya bu şart/durumun ortaya çıkışının ardından makul bir süre içerisinde başvuru yaptığınızı göstermeniz gerekir. İltica memuru veya göçmenlik yargıcı, durumu öğrenmenizle ilgili herhangi bir gecikmeyi göz önünde tutacaktır.

Nelerin “değişmiş şart/durum” olarak nitelenebileceğine dair birkaç örnek aşağıda mevcuttur. Bununla birlikte; her biri, normal olarak başvuru sahibinin vakasına özgü son derece kişisel durumlardır:

 • ABD’ye girdiğinizde ülkenize dönme korkunuz bulunmuyordu, fakat şu an korkmaktasınız; çünkü (1) sizin gibi insanlar, siz ülkenizi terk ettiğiniz sırada, zulüm görmüyor olsa da şu an zulüm görmekteler (örneğin; sizin ırkınıza, kabile üyeliğinize veya uğraşlarınıza karşı bir duruşu olan yeni hükümet yönetime gelmiş) veya (2) siz ülkenizi terk ettikten sonra politik veya dini aktivitelere dahil oldunuz ve de bu ilgi sizi zulüm görme riskine soktu.

Örneğin, Christian ABD’de bulunduğu sırada politik görüşlerini, dini inançlarını değiştirdiyse, ülkesinde iç savaş çıktıysa ya da ülkesinde bir yönetim değişikliği olduysa iltica talebinde bulunabilir.

 • ABD iltica yasaları değişti ve daha önce iltica için uygun olmasanız da şu an iltica hakkı talep edebilir hale geldiniz veya
 • Birincil iltica başvurusu sahibiyle olan bağınız sona erdi (eş veya ebeveyn), bu nedenle de kendi başvurunuzu yapmanız gerekiyor.

Bu kapsamlı bir liste değildir. Bunların dışındaki olaylar da istisna amacı için değişmiş durum/koşul olarak kabul edilebilmektedir. Kişisel bir analiz yapılması için lütfen bir avukata danışın.

Dosyanızı Vaktinde Teslim Ettiğinizin Belgelenmesi

Olumlu şartlarda veya savunmada başvuru yaparken; iltica şartlarını sağlayan bir sığınmacı olduğunuzu göstermenize ek olarak, aşağıdakilerden birine dair kanıt göstermeniz gerekmektedir:

 • Bir yıllık sürenin bitişinden önce dosya teslimi yaptığınızı ya da
 • Dosya son teslim tarihine istisna oluşturacak bir durumda olduğunuzu.

Bu nedenle, iltica başvurunuza aşağıdakileri de dâhil etmelisiniz:

(1) ABD’ye son girişinizin, iltica hakkı için dosya teslimi yaptığınız tarihten hemen bir yıl önceki periyot içerisinde olduğuna dair açık ve ikna edici kanıt veya

(2) dosya teslimi yaptığınız tarihten hemen bir yıl önceki dönem içerisinde ABD dışında bulunduğunuza dair açık ve ikna edici kanıt veya

(3) ilticaya uygunluğunuzla alakalı “durum değişikliği” yaşadığınıza dair ve durum değişikliğinin ortaya çıkışının ardından makul bir süre içerisinde başvuru yaptığınıza dair tatmin edici kanıt veya

(4) dosya tesliminizin gecikmesiyle doğrudan ilişkili “sıra dışı şartlar” deneyimlediğinize dair ve bu şartlar göz önünde bulundurulduğunda makul bir süre içerisinde dosya teslimi yaptığınıza dair tatmin edici kanıt.

Ülkeye varışınızı izleyen bir yıl içerisinde başvuru yaptığınızı veya sizin için geçerli bir istisnanın söz konusu olduğunu göstermek için kullanabileceğiniz olası kanıt şekilleri aşağıdakileri içermektedir:

 • Sizin beyanınız (güvenilir bulunmuşsanız, tek başına yeterli olabilir)
 • Belgeler (pasaporta basılmış damga, biniş kartları, kira kontratları ve makbuzlar) ve
 • Tanık ifadeleri.

İltica vakaları için “açık ve ikna edici”nin anlamı, sunduğunuz kanıtın, iddianızın doğruluğuna dair kesin bir kanı yaratacak olmasıdır. ABD’ye son girişinizi izleyen bir yıl içerisinde yüksek olasılıkla başvurunuzun yapıldığını göstermek zorundasınız. “Tatmin edici” kanıt ise bir iltica memurunu veya göçmenlik yargıcını, size bir istisna uygulanması gerektiğine ikna etmek için kullandığınız kanıtın, güven verici olması anlamına gelmektedir.

Bir yıllık dosya teslim süresi sonlanımını kaçırdıysanız, tanınmış bir avukatla görüşün. Dosya teslimi süresine istisna bulmak zorlu olabilmektedir. Sizin için bir istisnanın söz konusu olduğunu kanıtlayabilirliğiniz, vakanıza özgü olaylara bağlıdır. İltica memuru veya göçmenlik yargıcı sizin sunacağınız tüm olayları inceleyecektir. Bir başvuru sahibi için istisna oluşturan olayın (değişen veya sıra dışı bir durum/ şart) bir diğeri için istisna teşkil etme garantisi yoktur. Sizin yükümlülüğünüz; istisna özelliği kazanmak için şansınızı yükseltecek detaylı, tutarlı ve güven veren bilgiler sunmaktır.

Aşağıda bir yıllık dosya teslim süresi sonlanımına istisna iki duruma genel bir bakış bulunmaktadır.

İltica için bir yıllık dosya teslim süresi bitişini kaçırdınız mı?

İltica başvuru dosyası bir yabancının ABD’ye en son girişinin ardından bir sene içerisinde teslim edilmelidir. Değişen veya sıra dışı durumlar nedeniyle garanti altına alınmadıkça, söz konusu bir yıllık süreç, uygun ABD yönetimi ofisinde yaptığınız başvurunuzun kabulünden 364 gün geriye sayılarak belirlenir.

Bununla birlikte, başvuru yapan kişinin ülkeye girişinden sonraki bir yıl içerisinde neden dosya hazırlamadığını açıklamak için birçok yol mevcuttur. Kişi eğer öğrenci vizesi, çalışma vizesi veya bir J-bir vizesi gibi yasal durumda bulunuyorsa, statüsünü kaybetmesinden sonraki makul bir süre içerisinde dosya hazırlaması halinde, söz konusu bir yıl kuralı uygulanmaz.

Örneğin, bir kişi ABD’de üç yıllığına F-bir statüsündeyse ve okula gitmeyi bırakıp makul bir süre içerisinde dosya hazırlarsa, bir yıl kuralı uygulanmaz.

ABD’de geçen bir yılın ardından teslim edilen dosya için açıklama:

ABD’ye son girişinizin ardından bir yıl içerisinde iltica başvurusu yapmanız beklenir. Eğer ABD’ye göçmen vizesi kullanarak girmediyseniz; bir yıllık periyot, geçerli vize statünüzün dolmasından sonra sayılmaya başlar.

Eğer olumlu şartlar altında başvuruyorsanız, ABD vatandaşlığı ve Göçmenlik Hizmetleri (“USCIS”) sizin başvurunuzu ABD’ye girişinizin birinci yıl dönümünden bir gün önce almalıdır. Örneğin, ABD’ye son girişiniz 1 Ağustos 2010’da ise dosyanızı 1 Ağustos 2011’de veya öncesinde teslim etmelisiniz.

Bununla birlikte, eğer ABD’ye bir vize veya herhangi bir kalış izni ile girdiyseniz ve statünüzün süresi dolana kadar beklediyseniz, sizin için bir istisna uygulanabilir. Özellikle de bunları yapabileceğinizin farkında değilseniz. Bu durum normalde “sıra dışı şartlar” istisnası kapsamında olacaktır. Yine de, vize sürenizin geçmesinin ardından, makul bir süre içerisinde iltica başvurunuzu yaptığınızdan emin olmalısınız.

Eğer vaktinde dosyanızı verdiğinizi veya sizin için bir istisna olduğunu kanıtlayamazsanız, vakanızla ilgilenen iltica memuru başvurunuzu bir göçmenlik yargıcına iletecektir.

Eğer iltica hakkı başvurunuzu savunma olarak yapıyorsanız (başka bir deyişle, sınır dışı edilme sürecindeyseniz), aynı şekilde, son girişinizin ardından bir yıl içerisinde başvurunuzu yapmalısınız (veya sıra dışı şartlar istinasından yararlanmak için başarılı şekilde iddianızı sunabilirseniz, vize sürenizin dolmasının ardından da başvurunuzu yapabilirsiniz). Bunların yanı sıra, başvurunuzu USCIS’e göndermek yerine göçmenlik yargıcına bildirmeniz gerekmektedir.

ABD’ye gelmeden önce başka bir ülkeye yerleşmiş olmanız, iltica hakkı almanızı hukuken engelliyor mu?

Eğer ABD’ye gelmeden önce başka bir ülkede “kesin olarak yerleşmiş” iseniz, iltica hakkı almanız da engellenecektir. Bu durum sizin aşağıdaki imkânlara sahip olduğunuzu göstermektedir:

 • Başka bir ülkenin, kalıcı oturma izni veya vatandaşlık hakkı sunması
 • Yapılmış kalıcı konaklama düzenlemeleri ve benimsenen ülkeye ve bu ülkeden dışarıya seyahat edebilme veya
 • Benimsenen ülkede eğitim, istihdam edilme veya profesyonel ya da iş ile ilgili bağlantılar sayesinde elde edilen ekonomik bağımsızlık.

Ülkenizin başka bir bölgesine taşınarak zulümden kurtulabilir misiniz?

Vakanızda, karar vericileri beş sebepten birine bağınız ve gördüğünüz zulüm hakkında ikna etmek yeterli değildir. İltica hakkı kazanabilmek için, ülkenizdeki başka bir yerde yaşasanız da güvende olmayacağınızı göstermelisiniz. Örneğin, neden zulüm gördüğünüz yerden yüzlerce veya binlerce kilometre uzakta bir şehre taşınarak korkularınızdan kurtulamıyorsunuz?

Diyelim ki, Kiev, Ukrayna’da yaşadığınız yerde zulüm gördünüz. Kiev’de yaşarken neden güvende olmadığınızı açıklamanız gerekecek(Veya Ukrayna’da başka herhangi bir yerde.) Size zulüm uygulayan devlet mi? Zulüm uygulayıcının ülkenin her yerinde bağlantıları mı var?

Eğer taşınmak zulümden kaçmanız için makul bir çözüm değilse, neden böyle olduğunu açıklayabilmelisiniz. Örneğin, erkek egemen bir ülkede kadın mısınız? Ailenizden ayrılıp başka bir yere taşınsanız, kendi başınıza hayatınızı sürdüremez misiniz?

Kim olduğunuz ve neden zulüm gördüğünüz arasında bir bağlantı var mı?

İltica hakkı elde edebilmeniz için, size zarar veren veya sizi korkutan zulmün; ırkınız, ulusunuz, dininiz ya da mensup olduğunuz belirli bir grup veya siyasi düşünce nedeniyle uygulanması gerekmektedir. Zulüm bu etkenlerin hepsine birden veya sadece birine bağlı olabilir.

Zulüm uygulayan size neden zarar verdi? Zulüm uygulayıcının bu zarar verme isteğinin temel bir nedeni olmalıdır.

Gelecekteki zulümden korkuyorsunuz. Peki, bu korku bir iltica davasını kazandıracak kadar iyi temellendirilmiş mi?

Evinizi gelecekte görebileceğiniz bir zulmün iyi temellendirilmiş korkusundan ötürü terk ettiyseniz, bunu en az onda bir ihtimalle yaşayacağınızı, kanıtlamak isteyeceksiniz. Gelecekteki zulüm korkunuzun makul ve bu nedenle iyi temellendirilmiş olduğunu kanıtlamanıza yardım edecek dört standart mevcuttur. Bunlar:

 • Bir zulüm uygulayıcının alt etmek istediği bir özelliğe sahipsiniz veya zulüm uygulayıcı bu özelliğe sahip olduğunuza inanmakta.
 • Bir zulüm uygulayıcı bu özelliğe sahip olduğunuzun farkında veya farkına varabilir.
 • Bir zulüm uygulayıcı size zulmetme yeterliliğine sahip.
 • Zulüm uygulayıcı size de zulmetme eğiliminde.

Geçmişte zulüm görmüş olsanız bile, ülkeniz şu an geri dönmek için güvenli mi?

Geçmişte zulüm nedeniyle sıkıntı çektiyseniz, iyi temellendirilmiş bir gelecekte zulüm görme korkusuna sahip olduğunuz varsayılır. ABD yönetimi ülkenizde şartların değiştiğini ve sizin iyi temellendirilmiş zulüm korkunuzun olamayacağını kanıtlamadıkça, sizin durumunuz geçerlidir..

Eğer hükümet ülkenize dönmenizin sizin için güvenli olduğunu kanıtlamayı başarırsa, iltica hakkı kazanamazsınız. Bununla birlikte, ülkenize dönmeye zorlanmamanız gerekecek kadar ciddi şekilde zarar gördüğünüzü gösterirseniz, her şeye rağmen iltica hakkı elde edebilirsiniz.

Alternatif olarak, ülkenize döndüğünüzde başka bir şekilde ciddi zarar görebileceğinizi kanıtlarsanız, iltica hakkı kazanabilirsiniz. Diğer ciddi zararlara örnek suç örgütleri, çeteler veya doğal afetler olabilir.