İltica Hakkı Kazanmak İçin Hangi Kriterleri Sağlamalıyım?

Gelecekte zulüm görmekten korkmak yeterli olsa da; bu durum başvuru sahibini, olası zulmün ırkı, dini, ulusu, bir sosyal gruba veya politik görüşe mensubiyeti temelinde uygulanacağını kanıtlama yükümlülüğünden kurtarmaz.

Başka bir deyişle, başvuru sahibinin ülkesinin korkunç bir yer olduğunu göstermek yeterli değildir, bu durum toplumsal anlaşmazlıklar veya rastgele şiddetin yayılması nedeniyle olabilir. Ülkeniz gerçekten de korkutucu bir yer olabilir; fakat siz, sizin özel durumunuzu bu koşulların nasıl etkilediğini yine de göstermek zorundasınız. Üyesi olduğunuz veya sizi tanımlayan gruba karşı zulüm tehdidi ne kadar yaygın ve ciddiyse, o kadar az kişiselleştirilmiş şekilde zulüm tehdidini göstermeniz gerekmektedir.

Iltica hakkı için başvuru yapmayı mı düşünüyorsunuz?

Aşağıda bulunan kontrol listesi iddianızın geçerli olup olmadığını anlamanıza yardım edecek ve başvuru yaparken herhangi bir engeli gözden kaçırmamanızı sağlayacaktır.

Fakat ilk olarak, ilticanın ne olduğunu anladığınızdan emin olun. İltica hakkı ABD sınırları içerisinde bulunan ve geçmişteki zulüm veya gelecekte olabilecek zulümden korkma nedeniyle ana vatanına dönmek istemeyen kişilere verilmektedir. Bu hak size süresiz olarak ABD içerisinde yaşama ve çalışma imkanı tanımakta ve bir yıl sonra da sürekli oturma izni için başvurma olanağı sağlamaktadır. Hükmün verildiği tarihte başvurunuzda listelenmiş eşiniz ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler (21 yaşından küçük çocuklar) de iltica hakkı kazanmaktadır.

Yasadışı Şartlarda Olan Yabancılar İçin Yeni Göçmenlik Yasası

Beyaz Saray, ülkede yasadışı şekilde bulunan 3 – 6 milyon göçmeni, başkanlık müdahalesiyle etkin bir şekilde affetme eğilimini; ABD vatandaşlarının yasadışı göçmen ebeveynlerini ve DACA alıcılarının muhtemelen yasadışı göçmen olan ebeveynlerini kapsamak amacıyla; — 2012 yılındaki genelgeyle, başkanlık emriyle sağlanmış– Çocukluk Çağındaki Gelişler için Geciktirilmiş Etki’yi (Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)) genişleterek gösterdi. Müdahale diğer yasadışı göçmen gruplarını da kapsayabilir ve DACA benzeri bir şekilde yasadışı göçmenlere hükümet tarafından çıkartılmış belgeler sağlayarak; yeşil kartın veya vatandaşlığa giden bir yolun olmamasına rağmen; yasal statünün faydalarını sağlayabilir. Beklentiler başkanlık emrinin aralık ayında yayınlanacağı yönünde. Bu göçmenlik başkanlık emri yaklaşık 5 milyon kişiye yasal statü sağlayacak.