İltica başvurusu dosyası nasıl hazırlanır?

İltica başvuru dosyası hazırlamakla ilgili basamakları detaylı şekilde açıklamaya başlamadan önce, en iyi seçeneğin dosyayı deneyimli bir göçmenlik avukatıyla hazırlamak olduğunu vurgulamak istiyoruz. 2000’den fazla iltica davasını takip etmiş bulunmaktayız ve avukata danışılmadan hazırlanmış bir iltica vakası üzerinde çalıştığımız zamanlarda, iltica bildirimlerinde kritik hatalar ve tutarsızlıklar olduğunu görüyoruz. Her ne kadar müvekkillerimizin ifadelerindeki hataları düzeltmek için elimizden gelenin en iyisini yapsak da; bu hatalar savcı tarafından sıklıkla olumsuzluklar olarak sunulmakta ve iltica vakasına zarar vermektedir.

Ne yazık ki, iltica bildirimleri ve belgeleri bir kez hükümete teslim edildiğinde, göçmenlik yargıcına açıklanması gereken tutarsızlıkları düzeltmek son derece zor olmaktadır.

Eğer ABD sınırları içerisinde bulunuyorsanız ve gözaltına alınmadıysanız, bununla birlikte iltica başvurusu yapmakla ilgileniyorsanız, süreç aşlağıdaki gibi işlemektedir:.

İlk olarak, Form I-589’yi , “İltica ve Sınırdışı Edilmenin Engellenmesi için Başvuru (Application for Asylum and Withholding of Removal)”, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’ne [U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS)] hazırlayıp teslim etmeniz gerekmekte. Form I-589 şu çözüm türlerinin hepsi için, başvururken teslim etmeniz gereken tek formdur: iltica, sınır dışı edilmenin engellenmesi ve İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Antlaşması (United Nations Convention Against Torture) altında korumaya alınma. I-589 teslimi için bir ücret bulunmamaktadır.

İltica başvurunuzda sağladığınız bilgiler gizli tutulacaktır. Bu bilgilere sadece ABD yönetiminin erişimi olacaktır.

Bir son başvuru tarihi bulunmaktadır: USCIS sizin ABD’ye son girişinizi izleyen bir yıl içerisinde başvurunuzu teslim almalıdır. Bunun dışında, eğer ABD içerisinde kaldığınız sürede ve başvurunuzu teslim ettiğiniz anda yasal göçmenlik statünüzü koruduysanız (örneğin, geçerli bir vizeniz varsa), ABD’ye son girişinizin ardından bir yıldan fazla süre de geçmiş olsa, başvurunuzu herhangi bir zamanda teslim edebilirsiniz.

Son başvuru tarihini kaçırdıysanız, deneyimli bir göçmenlik avukatıyla görüşün: Değişen şartlar veya “sıra dışı durumlar”ın dosya tesliminde gecikmelere neden olduğu vakalarda nadir istisnalar uygulanabilmektedir.

Sıra Dışı veya Değişen durumun ardından “Makul Süre” içerisinden başvurunuzu teslim etmelisiniz:

Eğer sizin için başvuru süresine istisna yaratacak bir durumun söz konusu olduğunu iddia ediyorsanız, aynı zamanda bu sıra dışı/değişen durum ortaya çıktıktan sonra makul bir süre içerisinde başvurunuzu yaptığınızı da kanıtlamanız gerekmektedir.

Neyin “makul” olduğu vakanıza özel her bir olayın kombinasyonuna bağlıdır. İltica memurları ve göçmenlik yargıçları makul bir insanın sizin eşsiz durumunuzda ne yapacağına bakmaktadır. Başvurunuzda gecikmeye neden olan özel olaylara ek olarak, görevlilerin göz önünde tutacağı diğer ilişkili etkenler aşağıdakileri içermektedir:

 • Değişen durumların farkına ilk kez varmanızdaki gecikmeler
 • Eğitim geçmişiniz ve dil yeterliliğiniz
 • Yasal yardım almanın ne kadar sürdüğü ve
 • Gördüğünüz zulmün mevcut fiziksel ve duygusal herhangi bir etkisi.

Tipik olarak, birkaç aylık bir gecikme “makul” olabilmektedir; fakat altı aylık bir gecikme genellikle makul değildir. Bu nedenle değişen veya sıra dışı durumun ortaya çıkışının ardından mümkün olduğunca çabuk bir şekilde başvurunuzu yapmaya çalışın. “Makul” bir süre içerisinde dosyanızı teslim ettiğinize dair detaylı ve güven veren kanıtlar sağlamanız gerekecektir.

İltica için iyi bir iddia hazırladığınızı belirlemek karmaşık bir iştir. İltica ve mülteci yasaları üzerine uzmanlaşmış bir avukatla görüşmek iyi bir fikir olacaktır.

“Sıradışı Şartlar” İstisnası Uygunluğu’nun kanıtlanması:

Bu istisna için, hayatınızdaki olayların (ABD’ye girişiniz öncesi veya sonrası), bir yıllık dosya teslimi süresi içerisinde teslim yapamamanızla doğrudan bağlantılı olduğunu ve sıra dışı durumunuzun sizi etkilemeyi bırakmasının ardından makul bir sürede başvuru yaptığınızı göstermelisiniz. Aynı zamanda bu sıra dışı durumu kasten yaratmadığınızı da kanıtlamalısınız (sizin herhangi bir davranışınız veya yapmadığınız davranış nedeniyle).

Aşağıda vakanızdaki olayların toplamına bağlı şekilde nelerin “sıra dışı durum” olarak kabul edilebileceğine dair birkaç örnek bulunmaktadır:

 • Bir yıllık dosya teslim süresinin en azından bir kısmında ciddi bir psikiyatrik veya tıbbi rahatsızlık yaşadınız ( bu durum post travmatik stres bozukluğu (PTSB) gibi sizin gördüğünüz zulmün sonucu olabilir—fakat zulümle ilişkili olma zorunluluğu yoktur), hamile kaldınız, eşiniz hamile kaldı.
 • Yakın akrabalarınızdan biri veya yasal vasiniz hayatını kaybetti veya ciddi şekilde hastalandı
 • Bir yıllık dosya teslimi süresinde hukuken engelliydiniz (küçük çaplı veya mental bir rahatsızlık)
 • Diğer kişisel etkenler o kadar uç düzeylerdeydi ki, sizin işlevselliğinizi bozdu ve dosyayı zamanında teslim etmenizi engelledi (örneğin, bir göçmen topluluğu içerisinde aşırı bir izolasyona maruz kaldınız, aileniz iltica başvurusu yapmanıza ciddi şekilde karşıydı veya derin kültürel veya dilsel engeller mevcuttu)
 • Avukatınızın etkisiz desteği dosya tesliminizdeki gecikmeyle doğrudan ilişkili ( avukatınızla olan anlaşmanızı açıklayan yeminli bir ifade yazmanız; avukatınıza onu etkisiz destekle suçlayacağınıza dair bilgi vermeniz ve geçmişte disiplin kurullarına avukata karşı resmi bir şikâyette bulunup bulunmadığınızı açıklamanız gerekmektedir)
 • Bir yıllık sürecin en azından bir kısmında ülkede yasal statüde bulundunuz veya
 • Başvurunuz bir yıllık sürede teslim edildi fakat düzeltilmek üzere geri çevrildi ve siz dosyanızı tekrar hazırlayıp varışınızdan sonraki bir yılı aşan bir sürede teslim ettiniz.

Hayatınızdaki diğer olaylar da bu istisnanın amaçları doğrultusunda “sıra dışı durum” olarak kabul edilebilir. Aklınızdaki sorular için lütfen bir avukata danışın.

“Değişmiş Şartlar” İstisnası Uygunluğu’nun kanıtlanması:

Başarılı şekilde “değişmiş şartlar” istisnası talep etmek için, değişen bir şartın ( sizin hayatınızda veya ABD ya da ülkenizdeki şartlarda) sizin ilticaya uygunluğunuzla alakalı olduğunu ve sizin bu şartı /durumu öğrenmenizin veya bu şart/durumun ortaya çıkışının ardından makul bir süre içerisinde başvuru yaptığınızı göstermeniz gerekir. İltica memuru veya göçmenlik yargıcı, durumu öğrenmenizle ilgili herhangi bir gecikmeyi göz önünde tutacaktır.

Nelerin “değişmiş şart/durum” olarak nitelenebileceğine dair birkaç örnek aşağıda mevcuttur. Bununla birlikte; her biri, normal olarak başvuru sahibinin vakasına özgü son derece kişisel durumlardır:

 • ABD’ye girdiğinizde ülkenize dönme korkunuz bulunmuyordu, fakat şu an korkmaktasınız; çünkü (1) sizin gibi insanlar, siz ülkenizi terk ettiğiniz sırada, zulüm görmüyor olsa da şu an zulüm görmekteler (örneğin; sizin ırkınıza, kabile üyeliğinize veya uğraşlarınıza karşı bir duruşu olan yeni hükümet yönetime gelmiş) veya (2) siz ülkenizi terk ettikten sonra politik veya dini aktivitelere dahil oldunuz ve de bu ilgi sizi zulüm görme riskine soktu.

Örneğin, Christian ABD’de bulunduğu sırada politik görüşlerini, dini inançlarını değiştirdiyse, ülkesinde iç savaş çıktıysa ya da ülkesinde bir yönetim değişikliği olduysa iltica talebinde bulunabilir.

 • ABD iltica yasaları değişti ve daha önce iltica için uygun olmasanız da şu an iltica hakkı talep edebilir hale geldiniz veya
 • Birincil iltica başvurusu sahibiyle olan bağınız sona erdi (eş veya ebeveyn), bu nedenle de kendi başvurunuzu yapmanız gerekiyor.

Bu kapsamlı bir liste değildir. Bunların dışındaki olaylar da istisna amacı için değişmiş durum/koşul olarak kabul edilebilmektedir. Kişisel bir analiz yapılması için lütfen bir avukata danışın.

ABD’ye gelmeden önce başka bir ülkeye yerleşmiş olmanız, iltica hakkı almanızı hukuken engelliyor mu?

Eğer ABD’ye gelmeden önce başka bir ülkede “kesin olarak yerleşmiş” iseniz, iltica hakkı almanız da engellenecektir. Bu durum sizin aşağıdaki imkânlara sahip olduğunuzu göstermektedir:

 • Başka bir ülkenin, kalıcı oturma izni veya vatandaşlık hakkı sunması
 • Yapılmış kalıcı konaklama düzenlemeleri ve benimsenen ülkeye ve bu ülkeden dışarıya seyahat edebilme veya
 • Benimsenen ülkede eğitim, istihdam edilme veya profesyonel ya da iş ile ilgili bağlantılar sayesinde elde edilen ekonomik bağımsızlık.

Ülkenizin başka bir bölgesine taşınarak zulümden kurtulabilir misiniz?

Vakanızda, karar vericileri beş sebepten birine bağınız ve gördüğünüz zulüm hakkında ikna etmek yeterli değildir. İltica hakkı kazanabilmek için, ülkenizdeki başka bir yerde yaşasanız da güvende olmayacağınızı göstermelisiniz. Örneğin, neden zulüm gördüğünüz yerden yüzlerce veya binlerce kilometre uzakta bir şehre taşınarak korkularınızdan kurtulamıyorsunuz?

Diyelim ki, Kiev, Ukrayna’da yaşadığınız yerde zulüm gördünüz. Kiev’de yaşarken neden güvende olmadığınızı açıklamanız gerekecek(Veya Ukrayna’da başka herhangi bir yerde.) Size zulüm uygulayan devlet mi? Zulüm uygulayıcının ülkenin her yerinde bağlantıları mı var?

Eğer taşınmak zulümden kaçmanız için makul bir çözüm değilse, neden böyle olduğunu açıklayabilmelisiniz. Örneğin, erkek egemen bir ülkede kadın mısınız? Ailenizden ayrılıp başka bir yere taşınsanız, kendi başınıza hayatınızı sürdüremez misiniz?

Geçmişte zulüm görmüş olsanız bile, ülkeniz şu an geri dönmek için güvenli mi?

Geçmişte zulüm nedeniyle sıkıntı çektiyseniz, iyi temellendirilmiş bir gelecekte zulüm görme korkusuna sahip olduğunuz varsayılır. ABD yönetimi ülkenizde şartların değiştiğini ve sizin iyi temellendirilmiş zulüm korkunuzun olamayacağını kanıtlamadıkça, sizin durumunuz geçerlidir..

Eğer hükümet ülkenize dönmenizin sizin için güvenli olduğunu kanıtlamayı başarırsa, iltica hakkı kazanamazsınız. Bununla birlikte, ülkenize dönmeye zorlanmamanız gerekecek kadar ciddi şekilde zarar gördüğünüzü gösterirseniz, her şeye rağmen iltica hakkı elde edebilirsiniz.

Alternatif olarak, ülkenize döndüğünüzde başka bir şekilde ciddi zarar görebileceğinizi kanıtlarsanız, iltica hakkı kazanabilirsiniz. Diğer ciddi zararlara örnek suç örgütleri, çeteler veya doğal afetler olabilir.

Zulüm Nedeniyle Acı Çekiyor Musunuz veya Makul Bir Zulüm Görme Korkunuz Var mi?

Mülteci olabileceğinizi kanıtlamak için zulüm korkunuzun olduğunu veya zulümden dolayı acı çektiğinizi göstermelisiniz. Göçmenlik hukukunda veya başka herhangi bir yerde zulmün tek bir tanımı yoktur. Durumunuzla ilgili karar verecek kişi (İltica Memuru veya Göçmenlik Yargıcı) zararın sizi bireysel olarak nasıl etkilediğine yakın bir ilgi göstererek olayları dinleyecektir.

İltica Talebinizi Zulmü Göstererek Kanıtlayabilir Misiniz?

Gerçekten zulüm kurbanı olduğunuzu göstermede, durumunuzu inceleyecek ve sizinle buluşacak olan ABD hükumeti memuruna veya yargıca sunmak için çeşitli şekillerdeki kanıtları toplarken elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız. Kendi ifadenizi, tanıkların beyanlarını, sizin durumunuzu veya ülkenizde insan haklarının durumunu tartışan gazete ya da diğer bildirileri, uzman tanık görüşlerini ve fazlasını kullanabilirsiniz.

İltica İçin Temel Uygunluk Kriterlerini Karşılıyor Musunuz?

ABD sınırları içerisinde fiziksel olarak bulunan bir kişi iltica başvurusunda bulunabilir. Bu durum kontrollü giriş yapmış, ülkeye kabul edilmiş fakat vizesinden uzun süre ülkede kalmış kişiler kadar, denetimsiz olarak giriş yapıp belge sahibi olamayan bireyleri de kapsamaktadır.

Eğer siz:

 • Ülkenizin dışındaysanız ve ülkenize dönemiyor/dönmek istemiyorsanız,
 • Söz konusu ülkenin himayesinden faydalanamıyor veya faydalanmak istemiyorsanız
 • Zulümden dolayı acı çektiğinizi gösterebiliyorsanız veya ırk, din, ulus, bir politik düşünceye veya sosyal gruba mensup olma nedeniyle iyi temellendirilmiş bir zulüm görme korkunuz varsa ve de
 • Başka bir kişiye asla zulüm uygulamadıysanız, ilticaya uygunsunuzdur.

Bir kişinin mülteci olabilmesinin tek diğer yolu kürtaja veya kısırlaştırmaya zorlanmış olmak veya böyle bir uygulamaya zorlanmaktan iyi temellendirilmiş bir şekilde korkmak ya da böyle bir uygulamanın başarısız oluşu, reddi veya uygulamaya direnç göstermiş olma nedeniyle zulüm görmektir.

 

İltica Hakkı Kazanmak İçin Hangi Kriterleri Sağlamalıyım?

Gelecekte zulüm görmekten korkmak yeterli olsa da; bu durum başvuru sahibini, olası zulmün ırkı, dini, ulusu, bir sosyal gruba veya politik görüşe mensubiyeti temelinde uygulanacağını kanıtlama yükümlülüğünden kurtarmaz.

Başka bir deyişle, başvuru sahibinin ülkesinin korkunç bir yer olduğunu göstermek yeterli değildir, bu durum toplumsal anlaşmazlıklar veya rastgele şiddetin yayılması nedeniyle olabilir. Ülkeniz gerçekten de korkutucu bir yer olabilir; fakat siz, sizin özel durumunuzu bu koşulların nasıl etkilediğini yine de göstermek zorundasınız. Üyesi olduğunuz veya sizi tanımlayan gruba karşı zulüm tehdidi ne kadar yaygın ve ciddiyse, o kadar az kişiselleştirilmiş şekilde zulüm tehdidini göstermeniz gerekmektedir.

Iltica hakkı için başvuru yapmayı mı düşünüyorsunuz?

Aşağıda bulunan kontrol listesi iddianızın geçerli olup olmadığını anlamanıza yardım edecek ve başvuru yaparken herhangi bir engeli gözden kaçırmamanızı sağlayacaktır.

Fakat ilk olarak, ilticanın ne olduğunu anladığınızdan emin olun. İltica hakkı ABD sınırları içerisinde bulunan ve geçmişteki zulüm veya gelecekte olabilecek zulümden korkma nedeniyle ana vatanına dönmek istemeyen kişilere verilmektedir. Bu hak size süresiz olarak ABD içerisinde yaşama ve çalışma imkanı tanımakta ve bir yıl sonra da sürekli oturma izni için başvurma olanağı sağlamaktadır. Hükmün verildiği tarihte başvurunuzda listelenmiş eşiniz ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler (21 yaşından küçük çocuklar) de iltica hakkı kazanmaktadır.