H-1B Uzman İşçi Vizesi için gereklilikler nelerdir?

H-1B vizesi Birleşik Devletlerdeki yabancı uyruklu uzman işçileri işe almakla ilgilenen şirketlerce desteklenen oldukça revaçtaki bir vizedir. Şu anda, meclis tarafından Birleşik Devletler işçilerini ve maaş istikrarını korumak amacıyla 65 bin ile limitlenmiş durumdadır.

H-1B için öncelikli gereklilikler şunlardır:

  • Bir Birleşik Devletler işvereni bir meslekteki uzmana iş teklif etmiş olmalıdır.
  • Bir meslekte uzman olarak değerlendirilebilmek için en azından üniversite mezunu olunmalı ve endüstrideki en azından üniversite mezunu olmayı gerektiren yaygın bir pozisyon olmalıdır.
  • Yabancı uyruklu uzman, önerilen meslekle benzer veya aynı dalda üniversite veya üzeri dereceye sahip olmalı ya da eşdeğer tecrübeye sahip olmalı ya da eğitim ve tecrübe kombinasyonuna sahip olmalıdır. Eşdeğerlik için 3 yıllık iş tecrübesi 1 senelik üniversite eğitimine denk görülmektedir.
  • Birleşik Devletler işvereni H-1B vize sahibine, Birleşik Devletlerde aynı işi yapan çalışanlara verilen ortalama ücretle belirlenmiş olan yürürlükteki ücreti ödemekle yükümlüdür.

H-1B vizesi genellikle 3 yıllık süre için onaylanır ve 3 sene için yenilenebilir; ancak yabancı uyruklu işçi ana vatanında 1 yıl kalmaksızın Birleşik Devletlerde H-1B vizesini azami 6 yıl süreyle alabilir.

H-1B vizesiyle ilişkin diğer bilgiler:

  • 65 binlik kotanın, 5.400′ü Singapur vatandaşları, 1.400′ü Şili vatandaşları için belirlenmiştir.
  • H-1B vizesine, kâr amacı gütmeyen devlete ait veya özel bir kolej ya da üniversite, kâr amacı gütmeyen bir araştırma organizasyonu, hükumete ait bir araştırma organizasyonu işverenlerince başvuruluyorsa kotadan muaf tutulur.
  • 6 yılın üzerinde H-1B vize uzatması, kalıcı oturum için başvurulması halinde (1 yıllık uzatma hakkına sahiptir), ya da I-140 dilekçesiyle kalıcı oturum için onaylanmış olanlar (3 yıllı uzatma hakkına sahiptir) mümkündür.

Not: H-1B çalışanı vize yenilemesi ile ilgili herhangi endişe etmeksizin kalıcı oturum için dilekçe verip kalıcı oturum için göçmen olarak başvurabilir.

O-1 Olağanüstü Yetenek Vizesi için gereklilikler nelerdir?

O-1 vizesi bilim, sanat, eğitim, ticaret veya sporda olağanüstü bir yeteneğe sahip olan, ya da film veya televizyon sektöründe olağandışı bir başarı kaydeden ve kendi alanlarında çalışmak isteyen kişilere yöneliktir. Bir Birleşik Devletler şirketi, yabancı uyruklu bir vatandaşa veya onu temsil eden ajansa iş teklif ediyorsa, yabancı uyruklu vatandaş O-1 vizesine başvurmalıdır.

O-1 Vizesine yeterli olabilmek için bilim, sanat, eğitim, iş veya atletizmde olağanüstü beceriye sahip olan, sinema veya televizyon endüstrisinde, alanlarında ulusal ya da uluslararası, en üstte yer alan küçük bir yüzdede bulunan kanıtlanmış olağanüstü başarı kaydı olan ve bu başarılarıyla ulusal ve uluslararası anlamda tanınan kisiler içindir. Başvuracak kişi uluslararası tanınan bir ödül veya aşağıdaki 3 formdan birini kanıt olarak sunmalıdır:

  • karşılaştırılabilecek diğer kanıtlar (bu genellikle uzmanlar tarafından tavsiye mektuplarını içerir)

Tecrübeyle şu sonuca varılabilir ki O-1 vizesine başvurulan alandaki rekâbet ne kadar büyükse, vizeye hak kazanmak da bir o kadar zordur. Başka deyişle, ünlü bir bilgisayar analistinin O-1 vizesine hak kazanması, örneğin olağandışı bir arıcı ya da ünlü bir masal yazarının hak kazanmasından daha zordur.

Not: O-1 vizesine sanat alanında hak kazanmak biraz daha az zorludur. Sanatçılar için eserlerinin “ayırt edici” nitelik kazandığını göstermesi gerekmektedir. Ayırt edici, alanında yüksek seviyede yetenek ve tanınmaya sahip olmak, öne çıkan, önderlik eden, iyi bilinen olarak tanınmış olması şeklinde tanımlanmaktadır.