Zulüm Gören Eşcinseller İçin İltica

Bir başvuru sahibi sağlam temelli zulüm görme korkusunu LGBT bireylere yapılan zulüm ile ilgili bir düzen veya uygulama olduğunu göstererek kanıtlayabilir. Başvuru sahibi LGBT olduğunu ve dönüş korkusunun makul olduğunu kanıtlamalıdır. Başvuru sahibi ülkesinin başka bir yerine makul şartlar altında taşınabiliyorsa, sağlam temelli zulüm görme korkusu mevcut değildir.

Başvuru sahibinin kötü davranışlara dair bir düzeni kanıtlamak amacıyla belgeler sağlaması gerekecektir. Yardımcı olabilecek dokümanlar arasında “Amnesty International”, “Human Rights Watch”, “the International Gay and Lesbian Human Rights Commission”, ve ”the International Lesbian and Gay Association” gibi tanınmış ve saygı gören insan hakları örgütleri ve uluslararası LGBT hakları örgütlerinin hazırladığı raporlar bulunmaktadır. Başvuru sahibi anavatanındaki LGBT veya HIV pozitif kişilere karşı şiddetle ilgili gazete haberlerini de eklemelidir. Uzmanların söz konusu ülkedeki şartlarla ilgili yapacağı şahitlikler de göz önünde bulundurulacaktır. Ülke şartlarıyla ilgili ABD dışişleri bakanlığı tarafından hazırlanan raporlar çelişkili kanıtların olmaması durumunda son derece etkili olacaktır.

İltica, Geçmişte Zulüm Görme

Bir başvuru sahibine sadece geçmişte gördüğü zulüm temel alınarak iltica hakkı tanınabilir. Eğer başvuru sahibi geçmişte gördüğü zulmü yeterli şekilde kanıtlayabilirse, kişinin sağlam temelli bir zulüm görme korkusu olduğu kabul edilir. Sağlam temelli zulüm görme korkusu varsayımı, bununla birlikte, eğer şartlarda temelden değişiklikler olduğunu gösteren kanıt üstünlüğü mevcutsa veya başvuru sahibi anavatanının başka bir bölgesine makul şartlarda yerleşebilecek durumdaysa, reddedilebilir.

Sağlam temelli zulüm görme korkusu kanıtlanmasa bile, eğer kişinin geçmişteki zulmün ciddiyetinden dolayı dönmeye isteği veya imkanının olmadığına dair zorlayıcı sebepler varsa veya kişi başka herhangi bir ciddi zarardan dolayı sıkıntı çekebileceğini gösterirse başvuru sahibine iltica hakkı tanınabilir.

Geçmişteki zulümden temel alan bir sağlam gerekçeli zulüm vakası eğer başvuru sahibi baştaki zulmün ardından uzun süre ülkesinde kalmışsa, zayıflayabilir.

ILTICA (SORULAR VE CEVAPLAR)

S: İltica ve Sınır Dışı Edilmenin Engellenmesi arasındaki fark nedir?

C: İltica, ana vatanda zulüm görme temeline dayanan, yasal statü ve çeşitli göçmen menfaatlerini kazanmak için bir araçtır. ABD içerisinde kalmanın yanı sıra, iltica hakkı kazanan bir kişi (mülteci) ABD’de çalışabilir, anavatanından ABD’ye aile üyelerini getirebilir ve sonunda kalıcı oturma izni başvurusu yapabilir. Öte yandan, Sınır Dışı Edilmenin Engellenmesi kişinin işkence görme ihtimali olan bir ülkeye sınır dışı edilmemesi için bir araçtır. Sınır Dışı Edilmenin Engellenmesi hakkı kazanan bir yabancı teknik olarak ABD’de herhangi bir legal statüde değildir. Sınır Dışı Edilmenin Engellenmesi’nin bunun dışında tek faydası yabancının sınır dışı edilmekten korunduğu sürece ABD’de çalışabilmesidir. İlticanın takdire bağlı reddi ve belirli iltica engelleri gibi Sınır Dışı Edilmenin Engellenmesi ile ilgisi olmayan kimi şartlar altında, kişinin ilticası reddedilirken Sınır Dışı Edilmenin Engellenmesi hakkı kazanabilir.

S: Sınır dışı edilmenin engellenmesi ile iltica arasında seçim yapmam gerekli mi?

C: Hayır. Her zaman ilticaya, başvurunuzun reddedilmesi halinde alternatif bir çözüm olarak Sınır Dışı Edilmenin Engellenmesi ile birlikte başvuru yaparsınız. İltica talebinde bulunan bir kişi aynı zamanda Sınır Dışı Edilmenin Engellenmesi başvurusunda bulunmuş da sayılacaktır.

S: İlticaya uygun sayılmam için kanıtlamam gereken nedir?

C: Ülkenizde ırk, din, uyruk, politik görüş ve/veya belirli bir sosyal gruba mensup olma nedeniyle geçerli bir zulüm görme korkunuzun olduğunu kanıtlananız gerekmektedir. Geçerli korku sizin şartlarınızdaki makul bir kişinin söz konusu ülkede zulümden korkması anlamına gelmektedir. Zulüm görme ihtimalinizin yüksek olduğunu kanıtlamanıza gerek yoktur.

S: Sınır dışı edilmenin engellenmesine uygun sayılmam için kanıtlamam gereken nedir?

C: Ülkenizde yüksek ihtimalle ırk, din, uyruk, politik görüş ve/veya belirli bir sosyal gruba mensup olma nedeniyle zulüm göreceğinizi kanıtlamanız gerekir.